Dispensasjon vedrørende bruk av assistentdommere sesongen 2022

SU-MG forlenger unntaket til kravet om bruk av assistentdommere!

av
Lillann Jebsen
Foto: Anders Wien

For å delta på MG stevner trenger hver ekvipasje en assistentdommer, men grunnet pandemien har det ikke vært mulig å gjennomføre tilstrekkelig assistentdommer-kurs.

For å unngå å måtte avlyse stevner, forlenger SU-MG dispensasjonen til kravet som står i KR VI §664.1, så det kan for sesongen 2022, om nødvendig, brukes assistentdommere uten gjennomført kurs og autorisasjon.

Det betyr at to av assistentdommerne kan være uautoriserte, mens resten skal være autorisert.

Relaterte artikler