Dispensasjon mot kravet om konferanse i 2022 for alle sprangdommere

Sprangdommere som ikke får mulighet til å oppfylle krav om å delta på seminar/kurs/konferanse i 2022, får fritak fra kravet i 2022, men må delta på et seminar/kurs/konferanse i 2023 for å opprettholde autorisasjonen.

av
Lillann Jebsen

Grunnet pandemien var det ikke mulig å gjennomføre sprangdommerkonferansen som var planlagt januar 2022, og Sprangdommerkomiteen (SDK) har forsøkt siden å komme opp med andre alternativer uten hell. SDK velger derfor å gi dispensasjon fra kravet om å delta på dommerkonferanse for 2022. De holder på å undersøke om det finnes egnet og ledig hotell/konferanserom på Gardemoen/ Lillestrøm starten av januar 2023. SDK ber alle sprangdommere om å sende inn situasjoner dere har opplevd som OD/ SD som kan være interessant å diskutere i case/ gruppearbeid. (Casene kan anonymiseres med sted/navn). Send det inn til sdk.nryf@gmail.com, gjør det gjerne nå så det ikke går i glemmeboka. ;)


Sprangdommere som ikke får mulighet til å oppfylle krav om å delta på seminar/kurs/konferanse i 2022, får fritak fra kravet i 2022, men må delta på et seminar/kurs/konferanse i 2023 for å opprettholde autorisasjonen.

Relaterte artikler