Grad 5

Inneholder en del teori om ridning i trafikk. Rytteren må kunne vise gode nok kunnskaper til å ri alene på tur. Rytteren må kunne pusse og stelle en hest klar til stevne, kjenne til de vanligste kroppsdelene på hesten og mønstring. Rideknappen inneholder en teoriprøve om trafikk, ansvar og skilter.

1. Stell av hesten som før en konkurranse; grundig puss, pleie av man og hale.
Les mer om stell av hest til konkurranse

2. Forklar hvorfor og hvordan man visiterer en hest.
Les mer om visitering av hest

3. Navngi de enkelte ytre kroppsdeler hos hesten.
Les mer om hestens fysiologi og anatomi

4. Mønstring av hest, oppstilling, skritt og trav.
Les mer om mønstring av hest

5. Ridning i skritt og trav opp og utfor bakke for å vise evne til å ri med riktig sits i terreng. Dette kan utføres som turridning der dommeren er turleder.

6. Gjøre rede for trafikkregler for hest.

7. Hopping: Et hinder (maks høyde 50 cm), hoppes minimum 2 ganger.

8. Dressur: Program LC:1 (den til enhver tid gjeldene utgave)
Se dressurprogram her