Grenkonferanse feltritt

Sportsutvalg feltritt arrangerer hvert år en grenkonferanse i feltritt. Konferansen er åpen for alle ryttere, trenere, foreldre/foresatte, teknisk personell, arrangører og alle andre som er interesserte i feltrittsporten.