Det er viktig å alltid tenke smittevern

Et tilfelle av EHV-viruset i Østfold aktualiserer det å minne om det som gjelder hele tiden: - Tenk smittevern, det er alltid det viktigste du kan gjøre, sier Guri Haarr, NRYFs kontaktveterinær til FEI.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / Norges Rytterforbund
Har du gode smittevernrutiner? (Arkivfoto: NRYF)

Har man hest eller driver en stall, er gode smittevernrutiner en del av hverdagen – uavhengig av påviste sykdomstilfeller eller utbrudd. Med kunnskap og gode smittevernrutiner reduserer man risikoen betraktelig for at eventuell sykdom får konsekvenser for flere – uavhengig av hvilken sykdom det dreier seg om. – Det viktigste er at vi alle er flinke og har rutiner for hvordan vi tar inn hester på stallen og for det å reise ut. Alle bør ha faste rutiner for en situasjon uten sykdomsutbrudd. Oppstår det utbrudd, så kan det være grunn til å innføre ekstra rutiner. Hvilke de skal være, kan avhenge av hvilken sykdom det er snakk om.

Les deg opp på gode smittevernrutiner her

Det handler om hvordan vi omgås fremmede hester og hvordan vi forflytter hester. Man må også tenke lenger enn seg selv og sin egen hest. Dersom en annen hest på stallen viser symptomer, så kan det at du reiser ut med din symptomfrie hest øke risikoen for smitte

Guri Haarr, NRYFs kontaktveterinær til FEI

Næringen som må bekjempe tilfeller

Dyresykdommer deles inn i nasjonal liste 1-, 2- og 3-sykdommer. Liste 1- og 2-sykdommer defineres som alvorlige der utbrudd krever bekjempelsestiltak. Liste 3-sykdommer er sykdommer som Mattilsynet oppgir det er viktig at de har oversikt over, utover dette kommer de sjeldent med tiltak.
EHV, ekvint herpesvirus, er en liste 3-sykdom.
– Det er litt vanskelig å forstå at herpes er en liste 3-sykdom gitt at den smitter ganske lett og kan være svært alvorlig. Men dette innebærer at det er næringen selv – hesteholderne – som må ta seg av dette og bekjempe tilfeller, sier Guri.
EHV forekommer i ulike varianter og kan gi ulike symptomer og sykdomsforløp. De siste årene har det vært flere store utbrudd av EHV-1 i Europa. Dette er en fryktet variant idet det kan gi abort og nevrologiske symptomer i form av ustøhet og lammelser. Feber, hoste, slapphet og neseflod som går fra å være tyntflytende til å bli pussblandet er også blant kliniske symptomer en hest kan vise.
Den viktigste smitteveien av EHV er dråpesmitte, direkte kontakt eller indirekte via for eksempel klær og utstyr.
Ved tilfeller av EHV, er god håndhygiene viktig og dersom man må ferdes mellom ulike staller, bør man vaske klær og sko før man går inn i ny stall. Unngå å låne eller dele utstyr – dette er også en god generell rutine å ha uavhengig av sykdomstilfeller.

Se mer om ekvint herpesvirus på sidene til Veterinærinstituttet her

Den viktigste smitteveien er dråpesmitte, direkte kontakt eller indirekte via for eksempel klær og utstyr. (Arkivfoto: NRYF)

Vær obs på selv svake symptomer


-Herpes kan plutselig dukke opp, viruset kan ligge i dvale i en hest som har vært smittet på et tidligere tidspunkt og ved stress kan det slå ut igjen. Dette gjør det vanskelig å ha fullstendig kontroll, sier Guri. – En hest kan også være smittet uten å vise særlig tydelige symptomer, og symptomene kan minne om krysslammelse slik at det kan mistolkes. En hest kan også ha veldig svake luftveissymptomer; den kan hoste litt, snørre litt – symptomene kan være så tilsynelatende ufarlige at man tenker at hostingen bare skyldes litt støv. Men nettopp dette viser hvor viktig det er å være forsiktig hvis hesten viser selv svake symptomer.
Utbrudd av ekvint herpesvirus er noe dyrlegene ofte ser på våren. – Svakfødte føll eller senaborter er som regel det eneste symptomet vi ser. Symptomene på luftveisinfeksjon som følger av viruset er ofte så milde at man ikke tenker over det, sier Guri.

- En hest kan også være smittet uten å vise særlig tydelige symptomer, sier veterinær Guri Haarr. (Foto: NRYF)

Ta ansvar

Et grunnprinsipp er at en hest som viser sykdomssymptomer ikke skal ut blant andre hester. Dette er et ansvar som hviler både på den enkelte hesteeier og på stalleier.
-Det handler om hvordan vi omgås fremmede hester og hvordan vi forflytter hester. Man må også tenke lenger enn seg selv og sin egen hest. Dersom en annen hest på stallen viser symptomer, så kan det at du reiser ut med din symptomfrie hest øke risikoen for smitte. Er du usikker på hva du skal gjøre, så rådfør deg med veterinær, sier Guri.
Hun fortsetter: - Har du en syk hest på stallen, så vær åpen om det. Ikke slipp andre inn på stallen, ikke dra ut selv. Det er viktig at vi ikke er egoistiske, men solidariske og tenker på andre, tenker på den generelle hestevelferden og tar ansvar. Det aller viktigste er å forebygge smitte.

Relaterte artikler