Fag og fakta

Når hesten får kolikk

Hva betyr egentlig kolikk? Hvorfor får hestene kolikk og hva gjør jeg hvis det rammer min hest?

hest / Norges Rytterforbund
Hva er egentlig kolikk? (Foto: NRYF)
av
Ekstern part

Av Veterinær Marianne Øverlie, Bjerke Dyrehospital

Kolikk er et vidt begrep som betyr buksmerte. Vi skiller mellom ulike typer kolikk som har ulik medisinsk tilnærming og ulik prognose. Gasskolikk, kramper og forstoppelser er de vanligste typene kolikk. Dette rammer som oftest tykktarm og kan i de fleste tilfeller løses med medisinsk behandling. Hestene kan også få ulike typer feilleier av tarmen. Dette kan ramme både tykk- og tynntarm, og er en mer alvorlig type kolikk. Generelt sett er tynntarmskolikker mer alvorlig enn tykktarmskolikker.

Flere mulige årsaker

Kolikk kan har mange ulike årsaker som for eksempel brått fôrskifte, dårlig fôr, inntak av sand, lavt vanninntak, forandring i aktivitetsnivå, stress, tannproblemer eller høy parasittbyrde. Ofte vil det være vanskelig å finne en underliggende årsak.

Hvis hesten ikke spiser maten sin, ligger på uvanlige tidspunkt, skraper med beinet, ser mot buken og/eller strekker seg kan dette være milde symptomer på kolikk. Mer alvorlige symptomer er at hesten vil legge seg, ruller, puster raskt, svetter og kan bli oppblåst i buken.

Ta kontakt med veterinær tidlig

Hvis du mistenker at din hest har kolikk er det viktig at du tar kontakt med veterinær og fjerner all mat. Du kan gå litt med hesten. Hvis den vil ligge rolig, la den gjøre det. Ikke gi noe medisiner da dette kan gjøre det vanskelig for veterinæren å vurdere alvorlighetsgrad. Når veterinæren kommer vil han/hun gjøre en klinisk undersøkelse inkludert å lytte etter tarmlyder, rektalisere og legge ned en sonde. Kliniske funn vil avgjøre videre behandling samt om hesten skal behandles hjemme eller om den må inn til en klinikk for mer intensiv medisinsk behandling eller eventuelt kirurgi.

Pass på hestens væskeinntak

Når det blir kaldere i været ser vi flere tilfeller av kolikk som skyldes at hestene drikker for lite. Det anbefales derfor å ha en vannbøtte i boksen slik at du har kontroll på hestens væskeinntak. Ved behov kan man gi tilskudd med elektrolytter og eventuelt tilsette melasse i vannet. Ring din veterinær hvis du mistenker at din hest har kolikk- de aller fleste tilfeller er mye lettere å behandle på et tidlig stadie.

Relaterte artikler