- Min opplevelse er at folk er blitt flinkere til å ta ansvar

Minnene fra det fatale utbruddet av ekvint herpesvirus i Valencia i 2021 vekkes unektelig til live når det nå er påvist EHV-1 smitte ved to stevner i Europa. Men siden da har det blitt innført strenge biosikkerhetsregler og rutiner som riktig fulgt opp skal kunne begrense følgene av utbrudd. – Jeg opplever at folk generelt er blitt flinkere til å ta ansvar og at man skjønner at dette er viktig for alle, sier NRYFs kontaktveterinær til FEI, Guri Haarr.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Foto: NRYF

Husk! Det er en kontinuerlig risiko for smitte blant våre hester, og vintersesongen på den nordlige halvkule er den tiden på året der man gjerne ser en økt forekomst av ekvint herpesvirus.


I Oliva, Spania, har Spring MET II blitt avlyst. Ti hester er i isolat – fire har fått påvist EHV-1 smitte. Mens øvrige deltagere, etter klarsignal fra veterinærer, i løpet av det siste døgnet har forlatt stevneplassen, er samtlige 82 hester i samme stallavdeling til de fire hestene som testet positivt pålagt å bli i Oliva i minst syv dager. Disse hestene vil følges opp med kontrolltiltak, og de må ha to negative tester med syv dagers mellomrom før de kan forlate stevneplassen.

Samtlige hester som har vært ved Oliva fra 7. februar og frem til nå – dette gjelder rundt 1000 hester - er blokkert i FEIs database. Disse kan derfor ikke delta ved noen FEI-stevner før de har oppfylt visse helsekrav. Dette er både for å ta vare på den enkelte hest og for å redusere smitterisikoen generelt. Blant pålagte tiltak er isolasjon i minst 21 dager, med to ganger daglig temperaturmåling samt testing for EHV-1. For å kunne returnere til stevnedeltagelse igjen, må samtlige pålagte protokoller være gjennomført, og det er FEIs Veterinary Department som kan løse hestene ut fra blokkering i databasen.

FEI melder om at ingen hester i Oliva har vist de fryktede nevrologiske symptomene som kan følge av denne smitten – og at situasjonen er under kontroll. Dette gjelder også tilsvarende for et stevne i belgiske Lier der én hest har fått påvist smitte.

Dette er resultatet av de internasjonale biosikkerhetsreglene som er innført i etterkant av utbruddet i 2021.

Temperaturmåling inngår som et viktig tiltak i FEIs biosikkerhetsregler. (Foto: NRYF)

Mye ligger i våre egne hender

En helt grunnleggende forutsetning for at disse biosikkerhetsreglene skal ha sin tilsiktede effekt, er at de følges opp av ryttere og ansvarlige personer.

-Det føler jeg at de gjør i stigende grad, sier Guri Haarr.

FEI har innført et strengt sanksjonssystem for manglende oppfølging, men at folk følger opp på en ærlig og rett måte er helt sentralt.

-Det er min opplevelse at folk nå har blitt flinkere til å si fra hvis en hest går opp i temperaturen, de skjønner at de må si fra og at dette ikke bare gjelder dem, men alle sammen – at eventuell sykdom potensielt har ringvirkninger for mange, sier Guri.

Husk! En hest kan være fullstendig fri symptomer og virke helt frisk og ha appetitt selv om den har feber!


Handler om å ikke gå i panikk, men ta ansvar

Officials, veterinærer ved stevner og arrangør har en prosedyre å følge dersom en hest viser økt temperatur. – Den skal isoleres, det skal tas prøver – og den skal ikke inn i stevnestallen før negativ test. Vi kan jo aldri unngå sykdom og smitte 100 %, men derfor skal hestene tempes før og under stevner og digitale skjemaer skal fylles ut og oppdateres gjennom FEI HorseApp. Jo fortere og i jo større grad folk er klar over at grunnen til at det er slik gjelder oss alle sammen, jo mer spiller vi på lag for hestene og for sporten, sier Guri.

Utbruddet i Valencia i 2021 var en vond opplevelse med fatale følger - og sporten ble både internasjonalt og nasjonalt satt på pause.

– Da fikk alle øynene opp for at EHV-1 er noe vi virkelig må ta på alvor. Det handler om å ikke gå i panikk, men ganske enkelt følge retningslinjer som er satt for å unngå en alvorlig situasjon. Alle må skjønne at man må tenke litt lenger enn sin egen nese, at dette gjelder mer enn bare deg og dette stevnet – dette berører mange. Dette ser vi at flere forstår og tar ansvar for nå.

- Det handler om å ikke gå i panikk, men ganske enkelt følge retningslinjer som er satt for å unngå en alvorlig situasjon, sier NRYFs kontaktveterinær til FEI, Guri Haar, i anledning smittetilfellene av EHV-1. (Illustrasjonsfoto: NRYF)

Gode smittevernrutiner gjelder alle - alltid

Dyrlegen understreker at dette med gode smittevernrutiner gjelder oss alle – hele tiden.

-Det viktige er at vi alle som én er flinke og lager rutiner for hvordan man tar inn hester fra ukjente staller og for det å reise ut med hester. Dette er noe vi bør være flinke til hele tiden, ikke bare når det skjer et utbrudd av en eller annen sykdom og ikke bare ved internasjonale stevner. Dette gjelder hver og én, i hverdagen og uavhengig av hvilken sykdom vi frykter, sier Guri.

–Sørg for at du lager deg gode smittevernrutiner! Hvis alle tar ansvar for seg selv, vil det være måten vi sammen kan redusere risikoen for å oppleve smittsom sykdom blant hestene våre på. Nå har vi retningslinjene - og når alle følger disse, skal dette kunne stoppes opp ganske fort slik at det ikke blir noen krise.

-Lag deg gode smittevernrutiner, ta ansvar for deg selv - det er måten vi sammen kan redusere risikoen for å oppleve smittsom sykdom blant hestene våre, sier Guri. (Foto: NRYF)

Relaterte artikler