Spillemidler

En viktig tilskuddsordning for nærmiljøanlegg er spillemidler (overskudd fra Norsk Tipping AS) som forvaltes av Kulturdepartementet.

På KUDs sider idrettsanlegg.no finnes søknadsskjema for spillemidler til idrettsanlegg, anleggsregister over alle idrettsanelgg i Norge, og en omfattende kartdel der en kan søke seg fram til idrettsanleggenes geografiske plassering. I tillegg finner du lenker til kontaktregister og veiledningsmateriell som kan være til hjelp når det skal søkes om spillemidler til idrettsanlegg.

Når klubben skal søke Spillemidler til anlegg kan det være nyttig å ha lest informasjonen på siden “Bygge anlegg” og se på NIFs temasider om anlegg.

Siste utgave av “Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet” finner du på idrettsanlegg.no, vi anbefaler at denne leses.