Prisliste

Det er til enhver tid hesteeiers, ansvarlig persons, rytters plikt at lisenser er løst/betalt i henhold til NRYFs konkurransereglement.

Rytterlisens – satser 2024

Uten ulykkesforsikring

Med ulykkesforsikring

Grunnlisens t.o.m 21 år (t.o.m. klasse LB på D-, L- og E-stevner)

kr 460

kr 740

Grunnlisens voksne (t.o.m. klasse LB på D-, L- og E-stevner)

kr 620

kr 900

Hovedlisens t.o.m 21 år (f.o.m. klasse LA på D,- L- og E-stevner)

kr 1130

kr 1410

Hovedlisens voksne (f.o.m. klasse LA på D,- L- og E-stevner)

kr 1540

kr 1820

Topplisens t.o.m 21 år (FEI internasjonale stevner)

kr 2060

kr 2340

Topplisens voksne (FEI internasjonale stevner)

kr 3100

kr 3380

Tropplisens voltige

kr 155

kr 435

Hovedlisens for teknisk personell grad 2 + (kun hvis man deltar aktivt i konkurranser)

kr 515

kr 795

Se her for ytterligere informasjon om ulykkesforsikringen, hva den dekker og hvordan melde skade.

Vi oppfordrer alle til å tegne en egen reiseforsikring, da dette er en ulykkesforsikring og ikke en reiseforsikring.