Prisliste

Det er til enhver tid hesteeiers, ansvarlig persons, rytters plikt at lisenser er løst/betalt i henhold til NRYFs konkurransereglement.

Rytterlisens – satser 2023Uten ulykkesforsikringMed ulykkesforsikring
Grunnlisens t.o.m 21 år (t.o.m. klasse LB på D-, L- og E-stevner)kr 450kr 730
Grunnlisens voksne (t.o.m. klasse LB på D-, L- og E-stevner)kr 600kr 880
Hovedlisens t.o.m 21 år (f.o.m. klasse LA på D,- L- og E-stevner)kr 1100kr 1380
Hovedlisens voksne (f.o.m. klasse LA på D,- L- og E-stevner)kr 1500kr 1780
Topplisens t.o.m 21 år (FEI internasjonale stevner)kr 2000kr 2280
Topplisens voksne (FEI internasjonale stevner)kr 3000kr 3280
Teamlisens voltige (kun for team-medlemmer i voltige)kr 150kr 430
Hovedlisens for teknisk personell grad 2 + (kun hvis man deltar aktivt i konkurranser)kr 500kr 780

Se her for ytterligere informasjon om ulykkesforsikringen, hva den dekker og hvordan melde skade.

Vi oppfordrer alle til å tegne en egen reiseforsikring, da dette er en ulykkesforsikring og ikke en reiseforsikring.