Priser

Det er til enhver tid hesteeiers, ansvarlig persons, rytters plikt at lisenser er løst/betalt i henhold til NRYFs konkurransereglement.

Rytterlisens – satser 2022Uten ulykkesforsikringMed ulykkesforsikring
Grunnlisens (t.o.m. klasse LB på D-, L- og E-stevner)kr 400kr 680
Hovedlisens (f.o.m. klasse LA på D,- L- og E-stevner)kr 1000kr 1280
Topplisens (FEI internasjonale stevner)kr 1900kr 2180
Teamlisens voltige (kun for team-medlemmer i voltige og MG)kr 150kr 430
Hovedlisens for teknisk personell grad 2 + (kun hvis man deltar aktivt i konkurranser)kr 500kr 780

Se her for ytterligere informasjon om ulykkesforsikringen, hva den dekker og hvordan melde skade.

Vi oppfordrer alle til å tegne en egen reiseforsikring, da dette er en ulykkesforsikring og ikke en reiseforsikring.