Prisliste

Det er til enhver tid hesteeiers, ansvarlig persons, rytters plikt at lisenser er løst/betalt i henhold til NRYFs konkurransereglement.

Rytterlisens – satser 2023

Uten ulykkesforsikring

Med ulykkesforsikring

Grunnlisens t.o.m 21 år (t.o.m. klasse LB på D-, L- og E-stevner)

kr 450

kr 730

Grunnlisens voksne (t.o.m. klasse LB på D-, L- og E-stevner)

kr 600

kr 880

Hovedlisens t.o.m 21 år (f.o.m. klasse LA på D,- L- og E-stevner)

kr 1100

kr 1380

Hovedlisens voksne (f.o.m. klasse LA på D,- L- og E-stevner)

kr 1500

kr 1780

Topplisens t.o.m 21 år (FEI internasjonale stevner)

kr 2000

kr 2280

Topplisens voksne (FEI internasjonale stevner)

kr 3000

kr 3280

Teamlisens voltige (kun for team-medlemmer i voltige)

kr 150

kr 430

Hovedlisens for teknisk personell grad 2 + (kun hvis man deltar aktivt i konkurranser)

kr 500

kr 780

Se her for ytterligere informasjon om ulykkesforsikringen, hva den dekker og hvordan melde skade.

Vi oppfordrer alle til å tegne en egen reiseforsikring, da dette er en ulykkesforsikring og ikke en reiseforsikring.