Klubbinformasjon

Her følger oppgaver klubber tilhørende Norges Rytterforbund skal gjøre knyttet til rytterlisensen.

Rytterforbundet har en lisensløsning i SportsAdmin (administrasjonsverktøyet for norsk idrett). Det betyr at all administrering og opprettelse av lisenser skal gjøres fra lisensmodulen i Sportsadmin.

Det er klubbenes ansvar å legge inn rytterlisens på rytteren.

  1. Gå til www.sportsadmin.no og logg inn
  2. Før du får muligheten til å kunne legge til lisenser for klubben, så må du ha fått tildelt rollen lisensansvarlig i klubben. Dette kan tildeles av leder i klubben, eller Koordinator for Heste- og Rytterlisens i Norges Rytterforbund,
  3. Trykk deretter på Lisens og så lisenser og til slutt opprett ny lisens
  4. Trykk søk for å få frem alle som ligger i klubbens medlemsregister (forutsetter at man bruker klubbadmin, eller at utøveren fikk tildelt lisens året før)
  5. Følg denne veiledningen videre

For mer info om lisensmodulen i SportsAdmin, tilgang og rettigheter, kontakt NIF IT support.

NIF IT Support
Tlf. 03615 eller support@idrettsforbundet.no.