Gjelsten Stipendet

Gjelsten Holding ønsker å bidra totalt med 10 millioner kroner over en 10 års periode, som deles ut som stipend til klubber som tar eller har tatt initiativ som styrker og utvikler ryttersporten, som følger:

 1. GH gir et bidrag til norske rideklubber på NOK 10 mill.
  Bidraget gis med NOK 1 mill. per år over 10 år.
 2. Etter 5 år skal prosjektet evalueres (i år 2024)
  Dette for å se om det har ønsket effekt og etterlever intensjonen.
 3. Det skal fordeles på 10 stipend a NOK 100 000 pr år
  Stipendet skal deles ut hvert år i forbindelse med Norwegian Horse Festival

Statutter Gjelsten Stipendet

 1. Alle klubber tilknyttet NRYF kan søke stipend, uavhengig av størrelse og aktivitetsnivå.
  Primært klubber i NRYF kan motta «Gjelsten Stipendet», dog unntak lag, foreninger og selskap som er med på å fremme ryttersporten.
 2. Tiltakene/prosjektene skal som prinsipp ha varig verdi. Fortrinnsvis ikke enkelttiltak.
 3. Tiltakene/prosjektene kan være relatert til anlegg, arrangement, etc.
 4. Tiltakene/prosjektene skal ha som hensikt å øke interessen for, og styrke norsk ryttersport.
 5. Det forutsettes at alle som mottar «Gjelsten Stipendet», følger NRYF etiske retningslinjer og verdigrunnlag.

Praktisk informasjon

10 årlige stipend à 100.000 kroner, totalt 100 stipend, skal deles ut.


Det er primært klubber tilknyttet Norges Rytterforbund som kan motta Gjelsten stipendet, men unntaksvis kan også lag, foreninger og selskap som er med på å fremme ryttersporten motta stipendet.

Søknadsfristen for 2023 er 21.august.
Søknadsskjema finner du her

I søknadsskjema vil du bli bedt om å fylle inn:
Informasjon om søkerorganisasjonen og personen som søker
Kort om tiltaket det søkes til (hva stipendet skal brukes til)
Hvorfor tiltaket/prosjektet bør gjennomføres (målsetting/effekt)
Hva som er egenkapitalen (hva bidrar klubben/organisasjonen med selv)
Om det er søkt/planlagt søkt tippemidler
Det er mulighet for å laste opp bilder/skisser

[@portabletext/react] Unknown block type "span", specify a component for it in the `components.types` prop