Gjelsten Holding

Gjelsten Holding AS (GH) er en av hovedpartnerne til Norges Rytterforbund (NRYF) og har et langsiktig samarbeid som varer fra 2020 – 2029.

Gründerånd, fokus og langsiktighet går som en rød tråd gjennom Bjørn Rune Gjelstens historie. Dette er verdier som også utgjør fundamentet for Gjelsten Holding konsernet.

GH ønsker i samarbeid med NRYF å motivere og inspirere både topp og bredde, i norsk ryttersport, til å sette seg nye mål for å utvikle norsk ryttersport videre. GH ønsker å bidra til at norske rideklubber styrkes. GH har grunnleggende tro på at man er avhengig av en god bredde for å kunne utvikle toppidretten, samt at toppidretten er en motivasjonsfaktor for rekruttering til sporten.

GH bidrar gjennom “Gjelsten Stipendet”, totalt med 10 millioner kroner over en 10 års periode, som deles ut som stipend til klubber som tar eller har hatt initiativ som styrker og utvikler ryttersporten..

Målet er at motivasjonen det gir «å bli sett» gjennom stipendordningen, gir ny positiv energi til videreutvikling av norsk ryttersport.