Tinghefte Ryttertinget 2021

I tråd med NRYFs lov er saksliste og saksdokumenter (Tinghefte) nå lagt ut på rytter.no

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

Tinghefte med saksdokumenter til Ryttertinget 2021 finner du her.

Norges Rytterforbunds høyeste myndighet er Ryttertinget som avholdes hvert annet år, og hvor deltakerne er representanter fra rideklubber, rytterkretser, grenutvalg, samt øvrige utvalg og komiteer. Representanter fra klubbene våre og rytterkretsene har stemmerett, mens de øvrige har tale og forslagsrett.

Ryttertinget er en arena for diskusjon og her bestemmer man strategi, budsjetter, endring i lovverket og andre viktige saker.

Neste Rytterting arrangeres digitalt i 2021.
Dato: 11. april
Sted: Digitalt

Relaterte artikler