Feltritt

Teknisk komite feltritt (TKF) trenger flere medlemmer!

Vi søker etter medlemmer som har erfaring som teknisk personell feltritt og som har god kjennskap til feltrittsporten i Norge. Personlige egenskaper som gode samarbeidsevner og stort engasjement vil bli vektlagt.

av
Turid Løken

Teknisk komite feltritt (TKF) er sportsutvalg feltritt (SU-F) sin faglige komité knyttet til spørsmål om teknisk personell og de deler av vårt konkurransereglement som omhandler dette området.

Sentrale arbeidsområder er:

• Autorisasjon av teknisk personell

• Utdanning av teknisk personell/banebyggere

• Rådgivning reglement

TKF skal ivareta kurs og utdanning av teknisk personell i forhold til de krav og behov feltrittsporten i Norge har. For nærmere beskrivelse av TKFs arbeidsoppgaver vises til mandatet.

Interesse med noen ord om deg selv sendes til Sportsutvalgets leder, Sissel Røinås på e-post innen søndag 26. september.

Spørsmål om vervet kan rettes til

Sissel Røinås (leder SU-F) på e-post eller tlf. 975 12 383

Relaterte artikler