Teknisk Komité Feltritt (TKF)

Teknisk komite feltritt (TKF) skal ivareta kurs og utdanning av teknisk personell i forhold til de krav og behov det er, samt behandle spørsmål knyttet til teknisk personell innenfor feltrittsporten. Les mer om komiteens arbeidsoppgaver i mandatet deres.

Medlemmer av TKF