NRYF

Situasjonen under kontroll for de norske rytterne

-Alle våre utøvere som er eller har vært på internasjonale stevner i utlandet er informert om den rådende smittesituasjonen knyttet til utbruddet av EHV-1 i Valencia. De følger de råd og retningslinjer som både FEI og vi gir dem og har situasjonen under kontroll, også når det gjelder hjemreiser, forteller sportssjef Nina Johnsen.

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

-Vi er i dialog med alle utøverne, og alle er informert om retningslinjene fra FEI og de råd vi gir, fastslår sportssjefen.

Ingen norske ryttere har vært ved stevnet i Valencia, men det har vært norske ryttere til start blant annet i Oliva og Vejer de la Frontera. Sistnevnte stevne er nå avlyst grunnet at to hester har vist milde nevrologiske symptomer.

Alle som er ute ved internasjonale stevner i Europa, er i karantene der de er. Noen er fremdeles ved stevneplassen, andre har reist til karantenestaller i blant annet Danmark og Belgia. Ingen har ennå kommet til Norge og det ventes ingen hit før mot slutten av neste uke.

I tråd med de biosikkerhets protokoller som FEI har utformet i forbindelse med smitteutbruddet, må hestene gjennom grundig kontroll før de kan reise fra stevneplassene. Hestene kan kun få reise når de får utstedt helsepapirer. I Spania stoppes hestetransporter av politiet, og dersom man ikke har papirene i orden, tillates man ikke å fortsette.

-Rytterne har lagt opp reiseplaner med alle forholdsregler som skal tas i forhold til smittevern underveis, og ved ankomst til bestemmelsessted settes hestene i karantenstaller der de fortsetter å være under kontinuerlig oppsyn i henhold til FEIs protokoller. Disse er klare, tydelige og strenge, og vi føler vi har god kontroll med alle våre utøvere som er ute, sier Nina.

NRYF er i kontakt med Mattilsynet for oppfølging av situasjonen og avventer tilbakemelding.

Det europeiske rytterforbundet EEF tilbyr alle sine medlemmer veterinærmedisinsk rådgivning ved den hollandske veterinæren og eksperten på ekvint herpesvirus Marianne Sloets.


Relaterte artikler