NRYF

Rekordoppslutning for ryttersporten

Pandemien til tross – tallene for 2020 viser en rekordoppslutning for ryttersporten. – Vi har aldri før hatt så høyt aktivitetstall som i 2020! Under utfordrende omstendigheter har vi har klart å holde sporten i gang, takket være våre flinke klubber, fastslår generalsekretær i Norges Rytterforbund, Beate Heieren Hundhammer.

Foto: Rebecca Ballestad-Mender
av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

Tallene for ryttersporten skiller seg fra det som gjelder for idretten samlet i Norge. Mens ryttersportens aktivitetstall økte med 7 prosent, gikk det ned for idretten generelt med 3,8 prosent. Da Norges idrettsforbund i går la frem de samlede tallene, fortalte de også om et stort frafall i norsk idrett, med en nedgang i antall medlemmer på 9,6 prosent. Også ryttersporten ser en mindre nedgang på 3,4 prosent.

– Et aktivitetstall på over 34 000 er rekord for norsk ryttersport. Vi er glade og stolte over at sporten har fått til dette i et så vanskelig år som 2020, fortsetter Beate.

– Selv om det har hjulpet at ryttersporten ikke er en kontaktidrett, ville det ikke ha vært mulig uten den formidable innsatsen våre klubber landet rundt har gjort. De har vært kreative og flinke, kastet seg rundt og funnet løsninger som har gjort det mulig med aktivitet i tråd med koronareglene. Engasjementet for å holde aktiviteten oppe har vært sterkt, selv om det har vært krevende på mange måter. Klubbene har stått sammen og stilt opp for hverandre - vi gir våre klubber all mulig honnør for den innsatsen de har gjort! Dette sier mye om hvilken betydning sporten har både for våre frivillige og for våre utøvere; viljen til å drive denne idretten står svært sterkt.

Koronaåret har fått flere til å se til hestesporten.

– Tidligere passive medlemmer har trolig også tatt opp igjen aktiviteten i denne perioden, i tillegg har folk sett på denne sporten som en mulighet til aktivitet under koronapandemien. Vi har fått tilbakemeldinger om at rideskolene har hatt økt pågang av deltagere, hvilket er positivt i forhold til rekruttering til sporten.

Generalsekretæren legger til:

– Når det gjelder nedgangen i vårt medlemstall, så ser vi også lyst på det i den forstand at vi forventet en nedgang, men at den ser ut til å være mindre enn fryktet.

Beate understreker at tallene ennå er foreløpige, især når det gjelder medlemstall, men at trenden er helt klar.

– For oss er tallene en gladmelding, og vi ser positivt på hvordan disse vil utvikle seg videre for vår del. Samtidig er det alarmerende at idretten samlet sett går ned, dette har betydning både for oppvekstsvilkår og for folkehelsen, og vi stiller oss bak den henvendelsen Norges idrettsforbund har gjort til alle partiene på Stortinget for å diskutere konkrete tiltak for å motvirke denne utviklingen, fastslår generalsekretæren.

Relaterte artikler