Reglementsendringer Mounted Games 2023

Reglementet er oppdatert og nytt reglement er gyldig fra 06 mars 2023. Noen av de viktigste endringene finner du kortfattet her.

av
Ingvild Lillefjære
Foto: NRYF

Det er viktig at alle utøvere, teknisk personell, arrangører og støtteapparat kjenner reglementet og får med seg de endringer som er gjort.

Det gjøres oppmerksom på at det her gis kun en kort oppsummering fra paragrafer med enkelt eksempler på endringer. For å få full oversikt og forståelse, må reglementet leses i sin helhet.


§621.2 Fjernet middels klasse

Det betyr nå at det kun er to klassenivåer: Vanskelig klasse og lett klasse. For å kvalifisere seg til vanskelig klasse må rytter og hest, sammen eller hver for seg, ha fullført 3 lett klasser med tellende resultat.

Begrunnelse: Vi valgte å fjerne middels klasse på grunnlag av at denne klassen sjelden fylles opp med ryttere, og har de siste årene stort sett blitt arrangert sammen med lett klasse. Det har gjort det vanskelig for enkelte ryttere å kvalifisere seg videre til vanskelig klasse, men også for arrangøren å holde stevner. Vi håper dette kan bidra til større rekruttering i sporten, og enklere for nye ryttere å forholde seg til kvalifikasjonsreglene. Racene som tidligere har vært i middels klasse er nå fordelt til lett og vanskelig klasse. Dette gjør også at dagens lett klasse får flere race, noe som gjør at rytterne kan prøve flere race før de går over til vanskelig.

§652.1 Hjelp

Løse ponnier kan nå fanges av hvem som helst på banen, men må holdes i ro til rytteren selv kommer å henter den. Det vil si at andre ryttere, lagledere, linjedommere og annet personell som befinner seg på banen kan fange hesten. Denne paragrafen ble rettet på av sikkerhetsmessige årsaker, og for å oppklare for rytterne hva som er ok å gjøre i en slik situasjon.

§653.7 Sikkerhetssone

Vi har sett i mange tilfeller at det er ryttere og personer som oppholder seg i sikkerhetssonen under pågående race. For å opprettholde sikkerhetskravene, så skal det ikke oppholde seg noen andre enn den ekvipasjen (hest og rytter) som kommer inn for å stoppe. Brudd på dette kan føre til eliminasjon. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker.

§654.3 Hindring

Dommeren skal blåse av øvelsen hvis dommeren mener at hindringen kan ha konsekvenser for plassering av øvelsen. Det vil da bli gjennomført omstart. Dette gjelder også hindringer som innebærer utstyr som ikke hører til den aktuelle øvelsen. Dette er for å rettferdiggjøre konkurransen mer.

§664.7 Teknisk personell

Det er nå satt inn en straffe på 5 poeng til ekvipasjer, par og lag som ikke stiller med linjedommer til sitt angitte heat. Dette gjør forhåpentligvis at arrangøren slipper å mase på ekvipasjer, og at det stiller riktig antall linjedommere til de tildelte heatene. Forsinkede linjedommere skaper ytterligere forsinkelser, og dette vil forhåpentligvis gjøre at flere husker på å stille med linjedommer.

§665.5 Kommentatoren skal så langt det lar seg gjøre lese opp poeng etter hvert race.

Dette har vært et ønske lenge for mange av rytterene, og for at rytterene kan legge inn klage dersom det ikke stemmer.

Det er ikke behov for å lese opp hvert navn etter hver øvelse, men lese opp poengene i den rekkefølgen som rytterne kom inn til sitt heat. Så rytter 1 vil alltid få poeng først, så rytter 2, så rytter 3 osv. Dette er noe som praktiseres i utlandet, og gjør det enkelt for ryttere/lagledere å følge med på poeng. Samtidig når det ikke nevnes navn kan ryttere som ikke ønsker å høre poeng lett stenge dette ute.

§671 Kvalifisering norgesmesterskap

For å ri NM så må man være kvalifisert gjennom vanskelig klasse. Det kan være enten par, individuelt eller lag.

Det har vært vanskelig å arrangere nok og ulike stevner ila året for at ryttere skal få kvalifisert seg til de ulike NM-rundene, noe som har ført til mindre deltakelse på NM. Vi håper dette kan gjøre at det blir noe høyere deltakelse på Norgesmesterskapene.


Relaterte artikler