Voltige

Reglementet KRVII 2022 er klart

Konkurransereglementet trenger stadig tilpasning til virkeligheten og aktørene i sporten. Det skal kunne skille mellom utøverne i grenen på en rettferdig måte og skal gi svar på det meste som kan dukke opp av tvilstilfeller i forhold til konkurransen og bedømmingen.

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

I år har SU-V brukt en del tid på endringer i forhold til hvordan avholde de aldersbestemte mesterskapene i NM, da reglementet trengte en oppdatering særlig på det punktet.

Høyere nivå for Senior:

Det innføres FEI3* individuelt program for senior (SR) i NM. Dette er en konkurranse med Teknisk runde i tillegg til Obligatorisk og Kür.
Dette er til forskjell fra A program /2* (JR) og B Program/1* (CH) som kjøres med Obligatorisk

Kvalifisering til NM deltakelse SR klasse kan foreløpig gjøres via A program, dette fordi vi har få stevner å få til kvalifisering i FEI3*.
Voltigør må ha oppnådd minimum 6 eller høyere i A program for å kvalifisere til NM deltakelse i FEI3* slik at vi får fanget opp de som ikke får kvalifisert seg i FEI3* klasse i løpet av inneværende sesong/ før NM.
Teknisk test som skal vises, er lagt til 2* nivå, dvs. at det kun er 3 av de 5 oppsatte øvelsene i Teknisk test som trenger å vises og som får en karakter. Resten av øvelsen i den tekniske küren får vanlig bedømmelse.
Ellers bedømmes FEI3* klassen i NM etter FEI protokoller, med hestedommer, teknisk (x2) og artistisk bedømming.

I både B, A og FEI programmet er hesten nå vektet til 25% av bedømmingen slik at vi er på linje med FEI programmene også der. Det vil si at hesten teller noe mer i A og B program enn tidligere.

Sammenslåing av aldersbestemte mesterskap ved NM

Den andre store endringen som har tatt tid å utforme er hvordan de aldersbestemte mesterskapene slåes sammen dersom det er for få startende i ett eller flere av mesterskapene.

I voltigenorge har det vært vanlig at i NM klassen som har gått i A program, har alle over 13 år og som er kvalifisert startet sammen.
Etter hvert, pga. vekst i grenen og nivåheving på utøverne, ble det grunnlag for både Children klasse og senere også Junior klasse i tillegg til Seniorklasse.
Nå er det likevel slik at vi er får voltigører i dette landet, det er en ytterst sårbar gren; hvis en hest er ute av spill, er det ofte flere deltakere som ikke kommer til feks. NM. Og dermed kan vi fort stå med for få deltakere til å gjennomføre NM hvis vi ikke har mulighet til å slå sammen mesterskapene gjennom et tydelig regelverk for alle eventuelle kombinasjoner.

Hovedprinsippet som er innført nå er at dersom klasser må slås sammen for å ha flere enn de 3 påkrevd startende, så skal deltakerne likevel starte i det programmet som hører til deres aldersnivå.

Utstyr

Ellers er det en del oppdateringer i forhold til det som går på hestens utstyr og hvordan bruke det, det er veldig viktig å få med seg dette, slik at hestene får nytte av endringer som er til deres beste. Et eksempel er at det er lov med tykkere pad.

KR I

Vi har også fått med noen endringer som gjelder voltige til KRI Generelt konkurransereglement både på flere klasser til Distriktsstevner og i forhold til dommerutdanning.

Ved spørsmål eller innspill som angår reglementet er det flott å få spørsmål til sportsutvalget på mail eller ta kontakt med oss på annen måte.


Relaterte artikler