Oslo og Akershus Rytterkrets

Oppdateringskurs for Grønt Kort kurs.

Vi går igjennom den nye digitale modellen for GK, kursmateriell og innhold for hovedkurset.

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

Det avholdes oppdateringskurs for Grønt kort kurs- kursholdere i Oslo og Akershus rytterkrets tirsdag 4.mai kl.19 på Teams. Påmelding til liv.haug@hotmail.com .
Alle tidligere autoriserte kursholdere som fortsatt vil være kursholder må ta oppdateringskurset.

Vi går igjennom den nye digitale modellen for GK, kursmateriell og innhold for hovedkurset.

Relaterte artikler