Nå er den digitale anleggsveilederen her

Anlegg er en forutsetning for ryttersporten, og gode anlegg gir god aktivitet. Et av delmålene i NRYFs handlingsplan 2019-2023 var å utarbeide en digital veileder for bygging av rideanlegg, i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet. Nå er den her – til glede og nytte for alle med planer om å bygge, utvide eller rehabilitere.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Skjermdump digital anleggsveileder

Under Ryttertinget 2019 ble det vedtatt som et punkt i Rytterpolitisk Dokument at «NRYFs klubber og medlemmer skal ha tilgang til gode og funksjonelle hestesportsanlegg som tilfredsstiller aktivitetstilbudet på alle nivåer.»

Det finnes fra før veiledere for alt av anlegg innen idretten, også for ryttersporten. Alle disse er imidlertid i trykt form. Som et ledd i den generelle digitaliseringen, ønsket Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) å utvikle en digital løsning for sine anleggsveiledere, og har laget en nettside som vil omfatte alle veiledere for anlegg som ønsker å søke om tilskudd fra spillemidlene, og som gis ut i regi av KUD. Norges Rytterforbund takket ja til å være pilot for den første digitale veilederen i prosjektet, og Kultur- og likestillingsdepartementet har bidratt med finansiering av arbeidet. Den digitale veilederen for hestesportsanlegg er nå publisert og finnes på idrettsanlegg.no

Se egen nyhet om digitale anleggsveiledere på regjeringen.no.

Veilederen er blitt til spesielt med tanke på rideklubber, men er like aktuell for fylkeskommuner, kommuner og private som bygger anlegg. Med denne veilederen får alle som planlegger å bygge eller endre eksisterende anlegg tilgang til viktig informasjon som er tilpasset norske forhold og som oppdateres fortløpende.


På rytter.no finner du den digitale anleggsveilederen her.


Relaterte artikler

  • Laster artikkel...
  • Laster artikkel...
  • Laster artikkel...
  • Laster artikkel...