Vest-Agder Rytterkrets

Møte VARYK og klubbene i Kristiansand og omegn 170222

Initiativ til et felles hestesportsenter og en felles klubb for Kristiansand og omegn.

av
Vest-Agder Rytterkrets

17. februar 2022 ble det avholdt møte med Vest-Agder Rytterkrets og rideklubbene i Kristiansand og omegn.

Se referatet her.

Se epost sendt fra arbeidsgruppen som ble opprettet:

"

Hei igjen!

Da har arbeidsgruppen laget et forslag til intensjonsavtale som vi håper faller i smak. Det ligger ingen føringer eller bindinger i dette utover at man skal arbeide for å nå et mål om et felles hestesportsenter og en felles klubb for Kristiansand og omegn.

Dersom noen klubber skulle ombestemme seg og ikke ønsker å være med på å etablere en felles klubb likevel, så er det full adgang til å trekke seg selv om man signerer intensjonsavtalen. Det er kun årsmøtene i de enkelte klubbene som kan fatte endelig avgjørelse i slike spørsmål. En intensjonsavtale angir kun en retning og en prosess videre. Sluttresultatet kan meget vel måtte komme til å avvike fra det som er skissert i den vedlagte intensjonsavtale. Kanskje er det andre forslag til organisering som dukker opp fra noen av klubbene, eller kanskje kommune eller fylkeskommune fremsetter betingelser for finansiering som vi må ta høyde for. Det er derfor viktig med åpen og god dialog med alle berørte parter så man kan få justert kursen ved behov.

Vi håper alle blir med videre og håper du, Kristine, kan sende utkastet vårt til styrelederne i de respektive klubbene (og Gabrielle i Høvdingen) med ønske om at klubbstyrene behandler saken så fort som mulig og helst innen møtet med ordføreren 2. mars 2022. Vi håper også dere kan behandle dette i styret i SØRL innen kort tid. Det er litt hastverk dessverre, men tiden løper så altfor fort. Du kan gjerne videresende denne mailen til de øvrige klubbene, Kristine, som en kort forklaring til avtaleutkastet.

Vi håper dere også kan behandle avtaleutkastet i Vest-Agder Rytterkrets så fort som mulig, Geir. Vi hadde satt pris på deres påtegning. Det gir et viktig signal til klubbene og til det offentlige.

Det er helt i orden at klubbene sender sine signaturer i pdf-format som vedlegg til en mail til meg, så kan jeg «sy det sammen» i etterkant.

Dersom det er spørsmål fra noen, så er det bare å sende en mail – enten til meg eller til de andre i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen består av: Linne Eidsaa, Esben Gundersen, Hilde Garby, Geir Madland, Øystein Eidsaa, Even Hedland (islandshest) og meg.

På vegne av arbeidsgruppen,

Vegard Bø Bahus


"

Se intensjonsavtalen her.

Relaterte artikler