Kjøring

Kvalifisering Nordisk Mesterskap Kjøring 2021

Informasjon til kusker som ønsker å delta ved Nordisk Mesterskap, Sommerstedt 21-25. juli.

av
Martine Bukier Thorsen

På grunn av gjeldende smittevernregler vil stevnene på Epona og på Starum i mai dessverre ikke bli gjennomført. Hvordan dette ser ut i juni måned vites ikke, men på grunn av manglende adgang til norske stevner og strenge reiseregler, har SU-K og landslagsleder følgende lempelser på kravene til Nordisk. Lempelsene betyr i praksis at det ikke stilles krav til gjennomførte stevner i 2021.

Seniorkuskene skal ha opnådd følgende:

Kvalifisering til CAI2* (FEI Driving Rules Art 913.2)

 • 1 CAI-B
 • 2 CAI1*, eller
 • 3 CAN (nasjonale stevner med DMP)

Kvalifisering til NBC (Statutten for NBC):

 • Kjørt 1 stevne DMP på samme nivå som mesterskapet – her vil vi stille krav om at ekvipasjen eller hest og kusk hver for seg har kjørt godkent VB DMP

Nasjonale kvalifiseringskrav (Sportsplanen 2021):

Objektive krav:

 • Kjøre aktuelle mesterskapsklasser på elitenivå samme sesong som mesterskap UTGÅR
 • Ha oppnådd minimumskrav på 55% i dressur UTGÅR
 • Ha oppnådd FEIs eller NBCs kvalifiseringskrav for det aktuelle mesterskap. Link til kvalifiseringskrav: https://www.rytter.no/grener/kjoring/kvalifisering/
 • Signere NRYFs standard utøverkontrakt og følge denne
 • Gjennomføre «ren utøver»-testen

Subjektive krav:

 • At hesten har nødvendig kvalitet og stabilitet, herunder vurdering av hestens alder og helsemessige forhold.
 • At kusken ikke har disiplinære sanksjoner, saker eller forhold som er uforenelige med representasjon i mesterskap.

Ungkuskene skal ha oppnådd følgende:

Kvalifisering til NBC (Statutten for NBC):

 • Kjørt 1 stevne DMP på samme nivå som mesterskapet – dette vil bli tolket som at ekvipasjen eller hest og kusk hver for seg skal ha kjørt godkent Lett DMP for Children og Junior, samt Middels DMP for YD.

Nasjonale kvalifiseringskrav (Sportsplanen 2021):

Objektive krav:

 • Kjøre aktuelle mesterskapsklasser på elitenivå samme sesong som mesterskap UTGÅR
 • Ha oppnådd minimumskrav på 55% i dressur UTGÅR
 • Ha oppnådd FEIs eller NBCs kvalifiseringskrav for det aktuelle mesterskap. Link til kvalifiseringskrav: https://www.rytter.no/grener/kjoring/kvalifisering/
 • Signere NRYFs standard utøverkontrakt og følge denne
 • Gjennomføre «ren utøver»-testen

Subjektive krav:

 • At hesten har nødvendig kvalitet og stabilitet, herunder vurdering av hestens alder og helsemessige forhold.
 • At kusken ikke har disiplinære sanksjoner, saker eller forhold som er uforenelige med representasjon i mesterskap.

Interesserte bes sende mail til landslagsleder Linn Støkken Nielsen på LSN@rsn-advo.dk innen 10.6.2021, med opplysning om at kravene nedenfor er oppnådd og at de ønsker å starte.
Kuskene skal også 1/6 og 1/7 sende en maks 1 uke gammel video med gjennomkjøring av det dressurprogrammet de skal kjøre under NBC:

Single horse : 2* HP1

Pair horse : 3*B HP2

Single pony : 3*B HP1

Pair pony : 3*B HP2

Children : Ch P1

Junior : J/YD

Young Driver : 3* A HP1-2

Relaterte artikler