Grener

Kvalifisering

Kvalifisering og uttak til nasjonale- og internasjonale stevner

Foto: Roger Svalsrød

Foto: Roger Svalsrød

Bakgrunn: FEI General Rules, Art no 116.3
“NF’s are responsible for selecting and entering qualified Horses and Athletes. This includes the fitness and capability of the Horses and the Athletes to participate in the competitions for which they are selected”.

Ovenstående paragraf fra FEI innebærer at NRYF og dermed GU-K er ansvarlige for at de kuskene og hestene, som tas ut og som anmeldes til start ved FEI stevner, erkvalifisert til dette.

Starte i utlandet

Kusker som ønsker å starte i utlandet plikter å sette seg inn i det aktuelle regelverket for stevnet. De plikter og å sette seg inn i reglene som omhandler grensepassering med hest.

Nasjonale stevner

Kusker med norsk lisens kan starte nasjonale stevner i de nordiske land. Det stilles samme krav til kvalifisering som for norske stevner – Se konkurransereglementet

NB! Skal du starte ponni på nasjonalt stevne i Sverige må du ha svensk ponnimåling.

Internasjonale stevner

For å starte internasjonale stevner må kusken ha topplisens og være FEI-registrert. Hester må ha FEI-pass og betalt årlig FEI-avgift. Hester må også være vaksinert i henhold til FEI krav.

All påmelding til internasjonale stevner går via NRYF.

Kusker må være kvalifisert i henhold til FEI krav:

CAI1*- ingen krav
CAI2*- to CAI1*, et CAI-B eller ett vanskelig nasjonalt DMP med godkjent resultat
CAI3*- to CAI2*, et CAI-A eller tre CAI-B med godkjent resultat
CAIO4*- åpen for 3* kusker

Ungdom- ingen krav
Para-equestrian- ingen krav

Til mesterskap vil kusker til lag og individuell start bli plukket ut av sportsjef og GUK.

Foto: Roger Svalsrød

Foto: Roger Svalsrød

 

X