Klubblederkonferanse 19.-20. november

Har du husket å melde på årets Klubblederkonferanse den 19 - 20 November?

Fristen for påmelding er utsatt til onsdag 10. november, meld dere på!!

Konferansen vil finne sted på Thon Hotel Arena Lillestrøm.

av
Oslo og Akershus Rytterkrets

VELKOMMEN TIL ÅRETS KLUBBLEDERKONFERANSE!

I år er det duket for en spennende konferanse for alle klubbledere og ungdomsrepresentanter i Oslo og Akershus Rytterkrets. Årets konferanse vil ta for seg tre temaer som vi ønsker å løfte frem som ekstra viktige for bedre samarbeid og samhold i kretsen. Temaene er som følger:

1. MENTAL TRENING

Vi vil fremheve hvor viktig mental trening og god coaching er for våre ryttere. Gjennom foredrag og casearbeid skal vi få bedre forståelse for hvorfor dette må fokuseres på som både rytter, foresatt, trener o.l.

2. SYNLIGGJØRING

Under fjorårets konferanse ble synliggjøring av OARK løftet frem som et viktig punkt til forbedring. Vi vil legge frem hvordan vi i kretsstyret kan nå bedre frem til kretsens medlemmer og omvendt.

3. SAMARBEID

For at kretsen skal fungere best mulig er vi også avhengig av et godt samarbeid på tvers av klubbene. Vi legger frem forslag til hvordan dette kan bedres og hvordan kretsen kan bidra til dette.

FRANK EIRIK ABRAHAMSEN er førsteamanuensis ved seksjon for coaching og psykologi på Norges Idrettshøgskole og tidligere ansatt ved Olympiatoppen. Han har jobbet med en rekke landslag og har jobbet med utøvere i mange OL og paralympiske leker. Nå har han også et samarbeid med Norges Rytterforbund og har jobbet med rytterne frem mot OL. Frank kommer til oss for å holde foredrag om mental trening og gi oss caser som vi skal jobbe med under workshops sammen.

BEATE HEIEREN HUNDHAMMER er generalsekretær i Norges Rytterforbund, og begynte i stillingen rett før Covid-19 endret verden. Mye av tiden har dreid seg om å holde sporten i gang, men også en rekke andre oppgaver er prioritert, bl.a. digitaliseringsprosessen i Rytterforbundet. Beate er tidligere stortingsrepresentant og ledet i mange år politisk seksjon i Kreftforeningen. Beate var på plass under forrige konferanse og ser i år frem til å holde et innlegg for oss om «Trygg rytterglede for alle».

PÅMELDING TIL KONFERANSEN:

Klubbene med 100 medlemmer eller mer kan sende 2 representanter fra klubbstyret og 2 ungdomsrepresentanter. Klubbene med under 100 medlemmer kan sende 1 representant fra klubbstyret og 1 ungdomsrepresentant*. Kretsstyret dekker kostnader for hotell og felles bespisning, men alle kostnader utover dette (f.eks. alkohol til maten) må betales av den enkelte deltaker. Si ifra dersom dere ikke skal overnatte og husk å melde ifra om eventuelle matallergier. Konferansen starter kl. 17:00 fredag og slutter kl. 14:00 lørdag.

Vi understreker vårt ønske om at også klubbenes ungdomsrepresentanter stiller ved årets konferanse da vi ønsker å engasjere ungdomsrepresentantene både under konferansen og i videre samarbeid med klubbene.

Påmeldingen sendes fra klubbens styreleder til «pia.sorensen@hotmail.no». NB: Frist mandag 25. oktober!

VEL MØTT – VI GLEDER OSS! HILSEN OARK-STYRET

* et lite forbehold med hensyn til antall deltakere på grunn av antall rom på hotellet.

Relaterte artikler