Invitasjon til Trener 2 - Ridning Trenerkurs 2023

Norges Rytterforbund inviterer til Trener 2 - Ridning med oppstart høst 2023. Kurset går over fire helger i Oslo og omegn og et forberedende teamsmøte, med mange gode kursholdere og spennende foredragsholdere. Kurset avsluttes med en teoretisk hjemmeeksamen.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Illustrasjonsfoto: NRYF

Invitasjonen til årets Trener 2 Ridning kurs ligger nå ute. Dette er et kurs i Norges Idrettsforbunds og Norges Rytterforbunds Trenerløype for deg som allerede har gått NRYF Trener 1 og som arrangeres hvert annet år. Du kan lese utfyllende informasjon om kurset i fagplanen Norges Rytterforbund | Trener 2. Kurset går gjennom høsten med avsluttende eksamen i vinter.

Les invitasjon og fagplaner før du søker – all informasjon er gitt der

Det tas opp 20 deltagere til kurset.
Du må være autorisert Trener 1 Ridning og ha praktisert som dette i minimum 1 år. Minimumsalder 20 år. Søkeren må praktisere som trener på minimum LA-MB nivå som må dokumenteres i søknaden.
Søkere må ha dokumentert egenferdighet tilsvarende MB-nivå i minst en av grenene. Søkere med engasjement i trenerfaget vil bli prioritert dersom det er mange søkere til kurset. Se ellers informasjon gitt i fagplanen som gjelder opptakskrav.

Søknadsfrist 2. juli 2023.

Invitasjon Trener 2 Ridning 2023

Relaterte artikler