Innkalling til årsmøtet 2023

OARK-styret inviterer til årsmøte mandag 27. mars kl. 19:00 på Teams.

av
Oslo og Akershus Rytterkrets

Dato: 27. mars

Klokkeslett: 19:00

Sted: Teams (https://teams.live.com/meet/9477056619675

Vi oppfordrer medlemmer som ønsker å være med å bestemme til å møte opp. Årsmøtet er OARKs høyeste myndighet, og bestemmer rammene for vår aktivitet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til oark.krets@rytter.no senest 14. mars (2 uker før møtet). Fullstendig saksliste og saksdokumenter publiseres senest en uke før årsmøtet.

Relaterte artikler