NRYF

Hest for folk flest - prosjektmidler 2022

Prosjektet «HEST for folk flest» drives av Hest og Helse i samarbeid med NRYF og har til hensikt å utvikle et ukentlig aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne, der friluftsliv står sentralt.

Foto: Bente Strandmoa, Strandmoa Gård
av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

I tillegg til ridning/kjøring innebærer tilbudet andre fysiske aktiviteter i relasjon til hesten. Tilbudet er ikke et ordinært ridetilbud, men bygger på metoden å bruke hestens behov, som basis for aktiviteten.

Følgende punkter vil bli lagt til grunn for tildeling:

 • Ukentlig aktivitetstilbud
 • Friluftsliv står sentralt
 • Tilbudet gis i bynære/tettbygde strøk
 • Målgruppe:
  • Barn/unge
  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Personer med innvandrerbakgrunn
 • Støtte gis kun til dekning av kostnader relatert til gjennomføring av aktivitetstilbudet

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet, og bidrar med økonomisk tilskudd, fra kr. 5000,- til 25.000, til klubber i NRYF og medlemmer av Hest og Helse som igangsetter og gjennomfører aktiviteten – HEST for folk flest.

Alle som mottar prosjektmidler må rapportere på bruk av midlene innen 15. januar 2023, og vil motta eget rapporteringsskjema innen utgangen av året.

Vi oppfordrer klubber i NRYF og medlemmer av Hest og Helse til å søke om støtte innen fristen 15. juni 2022.

Med vennlig hilsen
Norges Rytterforbund/ Hest og Helse

Kjell Myhre
Prosjektleder – HEST for folk flest

Relaterte artikler