Rytterglede for alle!

En idrett som handler om samspill mellom hest og menneske.

Karine Vassbotn Hestholm Stengårdens Atlas 1
Pexels kaique rocha 90368 1

Nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten

Onsdag 22. juni trådte nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten i kraft etter vedtak fattet av idrettsstyret.

Retningslinjene er ment å gi et tydelig og restriktivt rammeverk med det mål å få strømming av barne- og ungdomsidretten inn i mer kontrollerte former, og å redusere ulovlig filming og distribusjon. Du finner mer informasjon og ofte stilte spørsmål på Idrettsforbundet sine nettsider.

Illustrasjonsfoto: Kaique Rocha

PC foto pexels ketut subiyanto 4559555
02.08.2022

Husk fristen for søknad om momskompensasjon

Vi minner om at fristen for å søke om momskompensasjon på varer og tjenester er 15. august.

Trygg rytterglede
01.07.2022

Rapporten «Trygg rytterglede for alle»: Vi har kommet langt

For drøyt et år siden ble rapporten «Trygg rytterglede for alle» klar, med forslag til tiltak for å bedre kunnskapen, holdningene og håndteringen av seksuell trakassering og overgrep i ryttersporten. Hvor er vi nå, et år senere? Er tiltak gjennomført? – Vi har kommet langt, noen er kvittert ut, noen er lagt inn i ordinær drift og noe må avklares med Norges idrettsforbund, forteller generalsekretær i Norges Rytterforbund, Beate Heieren Hundhammer.

Stemning 12
01.07.2022

Støtte til pilotprosjekter for mangfold og inkludering

Som en del av krafttaket for mangfold i norsk idrett utlyser Norges Idrettsforbund over 12 millioner til pilotprosjekter. NIF søker etter gode prosjekter som gir ny innsikt, viktige erfaringer og gode samarbeid til mangfoldsarbeidet i idretten. Første frist er 1. september 2022.

Vis flere nyheter

Uønsket atferd

I Norges Rytterforbund skal alle være trygge.

Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi tar alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

IMG 20200403 101938
Tryggpatreninglogo

Trygg på trening

Som et av flere særforbund har Norges Rytterforbund i samarbeid med Redd barna utviklet kurset Trygg på trening. Trygg på trening er et gratis kurs for trenere og frivillige som skal gjøre klubben din tryggere for barn.

Begynne på rideskole?

På rideskoler.no finner du over 200 rideskoler i landet i tillegg til nyttige tips før du skal begynne å ri.

Velkommen inn i verdens beste sport!

Rideskole 2
6 A69 E585 0 BD5 4 BDF 8 DB4 3 D88 CFD0747 B

Trygg rytterglede for alle

Vi ønsker trygg rytterglede for alle! Her har vi samlet informasjon rundt seksuell trakassering og overgrep, og du finner også rapporten "Trygg rytterglede for alle" som ble utarbeidet av et bredt sammensatt utvalg i årsskiftet 2020/2021.

Samarbeidspartnere