Rytterglede for alle!

En idrett som handler om samspill mellom hest og menneske.

Karine Vassbotn Hestholm Stengårdens Atlas 1
Paragrafillustrasjon
09.03.2023

Oppdaterte konkurransereglement for 2023

Du finner nå oppdaterte konkurransereglement på reglementssiden vår. Noen av de viktigste endringene i KR I finner du også kortfattet under.

Bilde
07.03.2023

Sluttrapport «Trygg rytterglede for alle»: Dette arbeidet har ingen sluttdato!

I disse dager er det to år siden «Trygg rytterglede for alle» ble presentert, utvalgsrapporten som omhandler håndtering og forebygging av seksuell trakassering og overgrep i ryttersporten. Sluttrapporten viser at de fleste av de 30 tiltakene som ble foreslått er gjennomført eller igangsatt. For de tiltak som ikke er gjennomført, er nesten alle avhengig av at Norges idrettsforbund utarbeider fellesidrettslige løsninger.

Stemning
03.03.2023

Oppdaterte konkurransereglement for 2023

Du finner nå oppdaterte konkurransereglement på reglementssiden. De oppdaterte reglementene trer i kraft 6. mars, og det er viktig at utøvere, arrangører og teknisk personell setter seg inn i endringene.

Vis flere nyheter

Uønsket atferd

I Norges Rytterforbund skal alle være trygge.

Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi tar alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

IMG 20200403 101938
Tryggpatreninglogo

Trygg på trening

Som et av flere særforbund har Norges Rytterforbund i samarbeid med Redd barna utviklet kurset Trygg på trening. Trygg på trening er et gratis kurs for trenere og frivillige som skal gjøre klubben din tryggere for barn.

Begynne på rideskole?

På rideskoler.no finner du over 200 rideskoler i landet i tillegg til nyttige tips før du skal begynne å ri.

Velkommen inn i verdens beste sport!

Rideskole 2
6 A69 E585 0 BD5 4 BDF 8 DB4 3 D88 CFD0747 B

Trygg rytterglede for alle

Vi ønsker trygg rytterglede for alle! Her har vi samlet informasjon rundt seksuell trakassering og overgrep, og du finner også rapporten "Trygg rytterglede for alle" som ble utarbeidet av et bredt sammensatt utvalg i årsskiftet 2020/2021 samt sluttrapporten til denne.

Samarbeidspartnere