Har du lyst til å gjøre en forskjell i ryttersporten!

OARK har årsmøte mandag 21. mars og som viktig del av årsmøtet skal det velges verv i flere posisjoner!

av
Oslo og Akershus Rytterkrets

Da er verv i Oslo Akershus Rytterkrets (OARK) en fin mulighet! OARKs viktigste oppgaver er tilrettelegging for konkurranse og samarbeid på tvers i kretsen! Herunder administrasjon og oppfølging av distrikts stevner, kretsmesterskap og cup’er. Oppfølging av teknisk personell, støtte til treninger og valg av satsingsområder er andre viktige områder.

Styret har møte hver andre mandag i måneden og prøver å legge møtene som del av besøk hos klubbene.

Mer om styrets arbeid og saker finner du på denne lenken:

https://www.rytter.no/klubb/rytterkretser/oslo-og-akershus-rytterkrets/dokumenter-oark

Følgende verv i Styret er på valg:

  • Styreleder
  • Styremedlem og grenleder feltritt, kjøring mm
  • Styremedlem og kasserer/økonomiansvarlig

I tillegg ønsker styret en egen ressurs som kan følge opp som ansvarlig for kompetanseutvikling – både pådriver innen Grønt Kort og rekruttere og bevare teknisk personell i kretsen. Kjenner du noen som brenner for denne oppgaven – tips oss!

Følgende verv i Kontrollutvalget er på valg:

  • Medlem

Meld fra til Leder av valgkomiteen Sille Kasin sille.kasin@gmail.com og tlf. 48176269 - innen 1. mars – om du selv har lyst til å stille – eller om du har tips på ressurspersoner som hun eller en av de to andre – Kristin Høst Grønvold og Lena Holtet - i valgkomiteen kan kontakte!

Forslag til verv som medlem i Valgkomiteen? Gi gjerne innspill til styreleder Anita Sandberg

(anisa@uio.no) tlf. 90614459.

Følgende verv i Valgkomiteen er på valg:

  • Medlem

Relaterte artikler