Ferdighetsutvikling i feltritt

Lurer du på hva som kreves for å utvikle seg innenfor grenen feltritt? Hva gjør de beste? Her finner du kanskje svaret på dette og samtidig får gode tips til hva du selv kan gjøre for å utvikle deg videre?

av
Turid Løken

Hva gjør de beste?

Vi har samlet sammen erfaringer og kunnskap som dyktige og erfarne hestefolk fra sporten har ervervet seg over mange år. Denne sammenstillingen er gjort for å gjøre denne kunnskapen mer tilgjengelig for flere, med fokus på utdanningsklassene fra 90 cm til CCN2* (av Inger Bugge og Kristin Tørmoen).

Med økt kunnskap og innsikt, følger økt forståelse for hva som faktisk kreves av en rytter for å utvikle sine ferdigheter og oppnå progresjon i feltritt. Sammenstillingen kan brukes både i sin helhet, som et oppslagsverk og/eller som et utgangspunkt for utarbeidelse av individuelle kapasitetsprofiler. Den vil kunne være til nytte for andre enn bare ryttere i grenen feltritt.

Bakgrunn

NRYFs sportsutvalg i feltritt (SU-F) engasjerte vinteren 2021, Inger Bugge og Kristin Tørmoen, til prosjektet med målsetting om å skape et rammeverk for å spre kunnskap, bevissthet og motivasjon. Rammen for prosjektet har vært klassene 90 cm til CCN2*. Gjennom intervjurunder og faglitteratur fra etablerte trenere, ryttere og andre ressurspersoner, både nasjonalt og internasjonalt, har de sammenstilt dette i en arbeidskravsanalyse for feltritt. Målgruppen for arbeidet har vært satsende ryttere fra 90cm - CCN2* nivå, men vil være like aktuelt for alle som driver med feltritt - både trenere og ryttere. Fokuset har ligget på rytteren som idrettsutøver fordi vi mener at det er viktig å starte med kunnskap og bevissthet hos rytteren. Denne arbeidskravsanalysen kan leses i sin helhet eller brukes som et oppslagsverk for å oppsøke den sammenstilte informasjonen innenfor de ulike ferdighetene som kreves i sporten.

Har du spørsmål - kontakt sportsutvalg feltritt

Relaterte artikler