Det vil ta tid før stevneavviklingen blir normal igjen

NRYF ga i begynnelsen av mai et generelt klarsignal for stevner, men det ble understreket at klarsignalet ikke innebar at vi befinner oss i en normalsituasjon. Alle har selv ansvar for å forholde seg til nasjonale, regionale og lokale regler og retningslinjer. Det vil ta tid før stevneaktiviteten tar seg opp igjen.

av
Rebecca Ballestad-Mender

Smittesituasjonen er ulik rundt om i landet, og den endrer seg fort. Det er ikke bare når det gjelder stevner at alle må ta hensyn til nasjonale, lokale og regionale regler, det gjelder for all aktivitet i samfunnet.

Om det å arrangere

Det kan være steder hvor stevner ikke er tillatt, eller hvor begrensningene kan være så store at det hverken praktisk eller økonomisk er mulig å arrangere stevner.

Regionale/lokale reiserestriksjoner kan innebære at det for arrangører ikke er aktuelt å arrangere stevner av en kategori som innebærer tilreisende fra andre kommuner eller regioner. Det kan også være slik at noen arrangører kan arrangere stevner, men kun for utøvere under 20 år.

Ethvert stevne er avhengig av teknisk personell, og situasjonen kan gjøre det vanskelig å rekruttere til disse oppgavene.

At stevneinvitasjoner godkjennes, innebærer kun at de godkjennes i henhold til stevneregelverket, godkjenningen er ikke relatert til koronasituasjonen.

Det innebærer et stort ansvar å påta seg å være arrangør. En arrangør må stå helt fritt til å velge å vente med å avvikle stevner.

Dersom arrangører velger å ikke arrangere eller arrangerer med begrensninger, har de gode grunner for dette.

Rytternes ansvar

Enhver rytter har et selvstendig ansvar for å være orientert om de regler og retningslinjer som gjelder lokalt for dennes mulighet til å reise ut for å starte. Å reise for å delta på et stevne vil for flertallet ikke anses som en nødvendig reise. Før man reiser, må man derfor kontrollere om man i det hele tatt kan reise ut.

Vær tålmodig

Det er krevende for oss alle å forholde seg til de mange og ulike regler og anbefalinger, også de fellesidrettslige, som heller ikke alltid er dekkende for alle idretter. NRYF vurderte igjen ryttersporten opp mot gjeldende nasjonale regler og anbefalinger da det i begynnelsen av mai ble innført lettelser for toppidretten. Ryttersporten skiller seg ut fra mange idretter ved forhold som at det er en ikke-kontaktidrett og at den i svært liten grad innebærer kollektivtransport. I tillegg gjennomføres konkurranser likt, uavhengig av nivå. Av den grunn skiller vi ikke mellom elite-, lands- eller elitestevner hva gjelder smitte. Disse vurderingene er basert på møter og samtaler med NIF.

Til tross for at NRYF har åpnet generelt for sport, må alle, både arrangører og utøvere, likevel forholde seg til hva som gjelder nasjonalt, lokalt og regionalt. I praksis innebærer dette at det er mange klubber som ikke kan arrangere stevner, og flere utøvere som ikke kan reise på dem.

NRYF har åpnet for stevner generelt for å ta hensyn til regionale og lokale forskjeller og forhindre at et generelt stevnestopp faller uheldig ut overfor de som har mulighet til stevneavvikling ut fra de regler og retningslinjer som gjelder der de holder til.

Vi oppfordrer derfor alle, arrangører og utøvere, til å være tålmodige! Sørg for å være oppdatert på det som gjelder der du holder til! Er du i tvil, kontakt din kommunelege før du foretar deg noe!

Relaterte artikler