Bekreftet tilfelle av EHV-1 i Opglabbeek

FEI sendte 31. mars ut en uttalelse vedrørende et bekreftet tilfelle av EHV-1 i Opglabbeek, Belgia.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Illustrasjonsfoto: NRYF

FEIs uttalelse gjengis her oversatt:

«Vi ønsker å gi en oversikt over situasjonen og de tiltak som er blitt gjort av FEI, sammen med arrangøren og det nasjonale forbundet i Belgia i forbindelse med det bekreftede tilfellet av EHV-1 i Opglabeek, Belgia.

Hesten, som allerede hadde forlatt stevneplassen, viste nevrologiske symptomer på EHV-1 da hesten kom hjem som ble bekreftet gjennom en EHV-1 test. Hesten døde dessverre 31. mars, og FEI følger nå opp omstendighetene rundt dette dødsfallet.

Over 30 hester som vurderes til å være kontakt-hester med den rammede hesten (oppstallet i den samme stallen siden 22. mars) har blitt blokkert i FEIs database som et sikkerhetstiltak. Dette inkluderer hester som allerede har forlatt stevneplassen.

Alle ansvarlige personer har blitt informert, i tillegg til deres nasjonale forbund og deres kontaktveterinærer til FEI.

Alle blokkerte hester har blitt isolert og vil bli hindret i å delta i noe FEI-arrangement inntil de oppfyller visse helsekrav som er satt for å minimere risikoen for videre smitte av viruset, både til egne hester og den større hestepopulasjonen. De obligatoriske biosikkerhetstiltakene inkluderer isolasjon i minimum 21 dager, det må tas temperatur på hesten to ganger daglig og det må gjennomføres testing i laboratorium for EHV-1. Hester kan kun komme ut fra isolasjon på grunnlag av råd fra veterinær, og for at blokkeringen skal løses opp og hesten igjen skal kunne delta i FEI-arrangement, må alle krav i konkurranseprotokollene om retur etter isolasjon være oppfylt og restriksjonene må være opphevet av FEI Veterinary Department.

Vi er takknemlig for miljøets årvåkenhet når det gjelder alle sider ved biosikkerhet og vi vil igjen understreke viktigheten av the Horse Health Requirements og nødvendigheten av at man oppfyller dette via FEI HorseApp for å sikre maksimal sikkerhet for alle hester som deltar i internasjonale stevner.

All informasjon knyttet til the Horse Health Requirements er tilgjengelig ved the Horse Health Requirements hub. Ved spørsmål om denne saken, oppfordres det til å kontakte the Veterinary Department

Se NRYFs samleside for smittevern

Relaterte artikler