Rosetter

Alle grenspesifikke rekrutteringsklasser har egne rosetter subsidiert av oss, det samme gjelder deltakerrosetter.