Rosetter

Alle grenspesifikke rekrutteringsklasser har egne rosetter subsidiert av oss, det samme gjelder deltakerrosetter.

NBC rosetter og medaljer
 • Deltagersløyfen

  brukes i klasser der barn deltar. Alle barn (under 13 år) skal motta en deltagersløyfe uavhengig av resultat.

 • Sits og Stil

  er rekrutteringsaktiviteten til sprang. Det er ment å være et tilbud for uerfarne ryttere og terskelen skal ikke legges for høyt.

  Les mer om Sits og Stil her.

 • Ryttertester

  i dressur har til hensikt å fremme god ridning gjennom å fokusere på rytterens sits og bruk av hjelperne. I tillegg skal ryttertestene være med på å fremme den rette innstillingen, forståelsen og følelsen på veien mot dressurens mål: å gjøre hesten lydig, anvendelig og behagelig å ri, slik at alle øvelser kan utføres med små umerkelige hjelpere uten synlig anstrengelse for rytteren.

  Les mer om ryttertester her.

 • Indianercup

  er en introduksjon til ridesportens gren distanse for ryttere ut det året de fyller 16 år. Cupen bygger på distansesportens grunntanke om at “å fullføre er å vinne”, derfor er det lagt stor vekt på å samle poeng sammenlagt. Indianercup finnes på alle distansestevner, da den inngår i ordinære klasser inntil 49 km, med bedømming clear round.

  Les mer om Indianercup her.

 • Flyercup

  er en introduksjon til grenen voltige, hvor klubbene samler poeng basert på antall startende voltigører i de lavere klassene. Vi håper cupen vil stimulere til at flere klubber stiller med startende på årets voltigestevner! Flyercup gjelder i alle E-program, D-program og C-program.

  Les mer om Flyercup her.

 • Miniklasse

  er en introduksjon til hestesportens gren kjøring, og her kan nye kusker og ponnier/hester få prøve konkurransekjøring på lavt nivå. Deltakelse i en Miniklasse skal være utdannende og fungere som en forberedelse til deltakelse i de ordinære kjøreklassene.

  Les mer om Miniklasse her.

 • Knøttecup

  er en introduksjon til feltritt. Målet er å rekruttere nye ryttere, hester og stevnearrangører til denne grenen. Knøttecup er et aktivitets- og breddetiltak med vekt på allsidig utdanning av rytteren hva gjelder både rideferdigheter, forståelse og kunnskap om hesten. Knøttecup kan arrangeres som et eget stevnearrangement, eller som en klasse på et ordinært feltrittstevne.

  Les mer om Knøttecup her.