Styret og kontaktdetaljer BRYK

Buskerud Rytterkrets
v/Aina Glimsdal Bakke

Adresse:

E-post: buskerud.krets@rytter.no

Kontonummer: 9015.16.41988
Organisasjonsnummer: 988 895 784

Styret

Kursansvarlig

Grønt Kort Ansvarlig

Kontrollkomité

Ivar Alme

Sverre Engar

Irene Ludvigsen

Valgkomité

Leder: Wenche Bergseth

Medlem: Trine Larsen

Medlem: Rune Bruget