Styret og kontaktdetaljer BRYK

Buskerud Rytterkrets
v/Knut Helge Dalen

adresse:

E-post: buskerud.rytterkrets@nif.idrett.no

Kontonummer: 9015.16.41988
Organisasjonsnummer: 988 895 784

Styret

Kontrollkomité

Ivar Alme

Sverre Engar

Irene Ludvigsen

Valgkomité

Rill Rytter Fjøren

Kjersti Ekornrud


Kontakt: