Styret og kontaktdetaljer BRYK

Buskerud Rytterkrets
v/Elin Westrum Hilling

Modumveien 122, 3410 Sylling

E-post: buskerud.krets@rytter.no

Kontonummer: 9015.16.41988
Organisasjonsnummer: 988 895 784

Styret

Kontrollkomité

Ivar Alme

Sverre Engar

Irene Ludvigsen

Valgkomité

Silje Modalen - Leder

Kjersti Ekornrud

Rill Rytter Fjøren

Kontakt: silje.modalen@hotmail.com