Verktøykasse

Her kan du finne nyttige lenker og informasjon til dere som klubb.

 • Politiattest

  Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

  Les mer om politiattest her.

 • Klubbadmin

  KlubbAdmin er det nye systemet i norsk idrett for medlemsadministrasjon for idrettslag. Systemet er tett knyttet opp til Min idrett, der hvert enkelt medlem i norsk idrett enkelt kan administrere sin egen idrettshverdag. Både KlubbAdmin og Min idrett bygger på SportsAdmin, som er et nasjonalt idrettsadministrativt system for norsk idrett.

  Gå til klubbadmin.

 • Innføring i styrets oppgaver

  Trenger du en liten innføring i hva som er styrets oppgaver? Ta et lite E-læringskurs om styrearbeid: Innføring i styrearbeid

 • Klubbpakka

  Klubbpakka har som formål å påse at klubben din er i overensstemmelse med idrettens – og det sivilrettslige regelverket, og samtidig spare klubbens tillitsvalgte og eventuelt ansatte for tid og penger. ​

  Klubbpakka er et produkt utarbeidet av advokatfirma Kleven & Kristensen. Vårt advokatfirma (tidligere Idrettens Advokatkontor) har 20 års erfaring som advokater for NIF, særforbund, klubber og utøvere.

  Ta meg til klubbpakka.

 • Klubbutvikling

  Klubbutvikling er alt som gjøres for at et idrettslag skal utvikle seg fra dagens situasjon til en ønsket framtidig situasjon.

  Les mer om klubbutvikling.

 • Forsikring

  Du kan lese mer om forsikring gjennom NRYF her.

 • Klubbøkonomi

  Du finner all informasjon om klubbøkonomi her.

 • Søke midler

  Det er flere muligheter for å søke etter midler til både klubber og kretser, se her for full oversikt.

 • Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

  Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Merverdiavgiftskompensasjon skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Det kreves ikke rapportering for bruken av midlene.

  Les mer om mva og momsplikt her.

 • Sportsadmin

  SportsAdmin er et nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av og for norsk idrett.

  Systemet hjelper deg med arbeidsoppgaver knyttet til:

  • registrering og oppdateringer av person- og organisasjonsopplysninger
  • arrangementsplanlegging og deltakerhåndtering
  • terminlister og påmeldingsløsninger
  • kommunikasjon og distribusjon av informasjon

  Trykk her for å komme til sportsadmin.

 • Taushetserklæring

  Som tillitsvalgt i en klubb får man tilgang til mye informasjon, både økonomisk, kontraktsmessig og ved personalsaker. Det er derfor viktig at klubben har en bevist holdning til hvordan slik informasjon håndteres. Her finner man et forslag på en taushetserklæring som styret og andre som innehar andre roller i klubben hvor det kan være hensiktsmessig med en slik erklæring bør skrive under på. Erklæringen oppbevares så lenge personen innehar sitt verv eller rolle. Deretter makuleres erklæringen.
  Taushetserklæring for idrettslag