Søke midler

Det er flere muligheter for å søke etter midler til både klubber og kretser, se de viktigste ordningene beskrevet under. Kulturdepartementet har samlet en del tilskuddsordninger til frivillig virksomhet på sine sider på www.frivillig.no