Grad 4

Før prøven skal kandidaten selv ha pusset og sadlet opp hesten sin.

1.Gjør rede for hestens adferdsmønster når det gjelder flokkinstinkt, syn og hørsel
Les mer om hestens adferd her

2.Gjør rede for enkle sikkerhetsregler i stallen.
Les mer om sikkerhet i stallen her

3.Ta fra hverandre og sett sammen delene i et hodelag. Gjør rede for navn på saltøyets deler.
Les mer om hestens utstyr her

4.Utføre rengjøring og smøring av hodetøy.

5.Sitsklasse. Dommeren står i ridebanen og kommanderer øvelsene. Maks. 8 ryttere Følgende skal inngå:
– Skritt på korte og lange tøyler.
– Trav nedsitting og lettridning. I trav skal vises gjennomvendinger, storvolte, midtlinje og trav over bommer / kavaletter.
– Galopp nedsitting på rette og bøyde spor og storvolter.
– Galoppere over et lite hinder (40-50 cm)

Les mer om grunnsitser i ridning