Grad 2

Før prøven begynner skal kandidaten selv ha satt på grime, bundet hesten med lettløselig knute og pusset den.

 1. Oppførsel og orden ved behandling av hest – stalldisiplin
 2. Oppløfting av bein, rensing av høver
 3. Opp- og avsaling, samt pålegging og avtagning av hodelag
 4. Gjøre rede for farge og avtegn på hesten man skal ri
 5. Ridning, som skal omfatte følgende:
  1. Oppsitting, ridning i skritt
  2. Skritt på lange tøyler
  3. Skritt på korte tøyler
  4. Volter og rette linjer i skritt (10 m volte, vend rett over banen, vend gjennom banen og ved rett opp)
  5. Trav lettridning og nedsitting på rette linjer
  6. Holdt
  7. Avsitting
  8. Leiing av hesten ut av banen
 6. Avsitting
 7. Leie hesten ut av banen