Hest og friluftsliv

Norges Rytterforbund i samarbeid med Hest og Helse ønsker å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen

I 2024 vil det gjennom prosjektet «Hest og friluftsliv», med finansiering fra Miljødirektoratet, tildeles kr. 20.000- 25.000 til utvalgte klubber eller virksomheter som kan tilby en av følgende aktiviteter i løpet av sommeren 2024:

  • organiserte turer i naturen med hest
  • friluftslivsleirer med hest
  • praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter med hest

til en av følgende målgrupper:

  • personer med nedsatt funksjonsevne
  • personer med psykiske lidelser
  • personer med minoritetsbakgrunn.

Prioritering:

  • Aktivitetstilbud i byer og tettbygde strøk
  • Aktivitetstilbud som det kan være mulig å gjennomføre ved dugnadsinnsats fra frivillige og/eller med egne midler
  • Lite ressurskrevende og lett tilgjengelig tilbud

Arrangør må også være bevisst på at aktivitetene gjennomføres på en god måte som ivaretar naturmangfoldet i området og ikke bidrar til slitasje i sårbare områder eller forstyrrer sårbare arter.

Melding om interesse:

Dersom din klubb eller virksomhet ønsker å tilby slike aktiviteter i løpet av sommeren 2024 og ønsker å bli vurdert til en eventuell økonomisk støtte, klikker du deg inn på linken her og fyller ut skjemaet du finner der innen 20. april.

Meld din interesse her