Grener

Sits og Stil

Sits%20og%20Stil%20forsideDet finnes ulike ridestiler, men alle springer ut av de samme prinsippene.

Hest og rytter må være i balanse og jobbe sammen for å kunne prestere godt på banen, enten det gjelder sprang, dressur eller andre grener. Man trenger ikke å ha ridd lenge for å være med på Sits og stil, og det egner seg godt som et aktivitetstilbud i rideskoler.

Intensjon

  • Økt aktivitet i klubber og rideskoler
  • Mestring og glede ved at deltakerne starter med det enkle og lykkes med dette før de går   videre til neste trinn
  • Tilegne ryttere basisferdigheter som er nødvendig for videre utvikling innen alle ryttersportens grener.

Tre ulike klasser

Sits og Stil er inndelt i tre vanskelighetsgrader A, B og C, hvor A er den letteste. Det er ment å være et tilbud for uerfarne ryttere og terskelen skal ikke legges for høyt, verken når det gjelder deltakelse i klasse A, eller muligheter for kvalifisering videre til klasse B og C. Det er laget egne sløyfer, diplomer og bedømningsskjemaer til hver klasse.

Støtte til arrangører

Hver arrangør kan motta inntil kr 2.000 i støtte for å arrangere Sits og stil. Søknad om støtte gjøres ved å laste ned og fylle ut dette skjemaet, og sende til wenche@rytter.no etter stevnet er arrangert. Deltakerliste fra stevnet må også legges ved.

Pakker med sløyfer og diplomer kan bestilles hos Råhøjgård Rosetter avdeling Norge ved å sende mail til martinesevlejordet@icloud.com  

Ønsker du å bestille heftet, kan du kjøpe dette i Idrettsbutikken eller laste ned som PDF dokument her

Vi minner om NIFs bestemmelser for barneidrett og ber klubber og rideskoler gjøre seg kjent med disse. Barneidrettsbestemmelsene i sin helhet er å finne på NIFs egne sider.

X