Komiteer Sprang

Sprangdommerkomiteen (SDK) skal behandle spørsmål om dømming og dommergjerningen innenfor sprangsporten.

Sprangbanebyggerkomiteen (SBK) skal behandle spørsmål om sprangbaner og sprangbanebygging.