Møtereferat 2021

Møtereferat 08/2021- Reglement KR IV, Økonomi, Aktiviteter 2022
Møtereferat 07/2021- Samlinger, Konferanser, Terminliste, Reglement, Toppidrett, Webinar
Møtereferat 06/2021- Samlinger, Fellesmøte, Konferanser, Webinar
Møtereferat 05/2021- Terminliste, Dommerkapasitet, Konferanser, Rekruttering, NM
Møtereferat 03/2021- Evaluering konferanse, Status webinar, Digital konferanse for rytterkretser, Toppidrett, Samarbeid SU-D/SU-Para
Møtereferat 02/2021- Dressurkonferansen, Webinar, HM, Unntaksregler 2021
Møtereferat 01/2021- SU-D 2021, Reglementsendringer, Handlingsplan, Aktiviteter, Konferanser
Møtereferat 04/2021- Samarbeid SU-D/SU-Para, Terminliste, Styringsgruppe prosjekt dressurdømming, Digitalt møte rytterkretser, Toppidrett