Møtereferat 2022 (SU-D)

Møtereferat 01/2022- SU-D, Samlinger, Konferanser, Webinar, DDK
Møtereferat 02/2022- Samlinger, Konferanser, Webinar, Handlingsplan, KR IV, Unghest
Møtereferat 03/2022- Samlinger, Konferanser, Dressurprogram i engelsk versjon, Stevneveileder mesterskap,
Møtereferat 05/2022- Samlinger, Dressurkonferanse, Økonomi, Reglement, Toppidrett
Møtereferat 4/2022- Dressurprogram i engelsk versjon, samlinger, dressurkonferanse, stevneinvitasjon, stevneveileder, økonomi, toppidrett
Møtereferat 06/2022- Samlinger, Dressurkonferanse, Fellesmøte, KOHS/NHF, Toppidrett, FEIs Rules revision