Landslag dressur

Her finner du informasjon om våre landslag og satsingsgrupper.

Landslag

Dette er ryttere som har stabilisert seg på et høyt resultatnivå og er aktuelle for uttak til Nordisk-Baltisk mesterskap (NBC) og internasjonale mesterskap. Landslaget består av maksimum 8 utøvere.

Satsingsgruppe

Dette er ryttere som har stabilisert seg i sin alderskategori gjennom konkurranser på et høyt resultatnivå og som landslagsleder anser som aktuelle til en landslagsplass på sikt. Her kan også ekvipasjer som landslagsleder mener har et godt potensial tas opp, selv om ekvipasjen har hatt en kort konkurransetid sammen.

For å være aktuell for uttak til landslag eller satsingsgruppe, bør ekvipasjen ha vært en del av henholdsvis satsingsgruppen eller rekrutteringstilbudet i regi av Sportsutvalg dressur (SU-D). I tillegg vil uttaket baseres på oppnådde minstekrav til resultater, samt ekvipasjens utviklingspotensial.

Landslagsleder har anledning til å invitere lovende ekvipasjer med utviklingspotensial til treningssamlinger for landslag/satsingsgrupper, selv om minstekrav til resultater ennå ikke er oppnådd.

Oppfølging av utøvere på landslag og i satsingsgruppe gjøres av landslagsleder i samarbeid med hjemmetrener.