Cuper & Statutter distanse

Oversikt over cuper, statutter og vinnere.

FEI Cup

Den rytter som igjennom året samler flest godkjente FEI kilometer er årets vinner av FEI cup. Premiesummen er 50% av innbetalt FEI hestelisens til grenen. Godkjente kilometer for rytteren er derfor kun gjeldende på hester som har innbetalt norsk FEI hestelisens.
Premiesummen fordeles på de 3 første etter følgende formel:

1. plass 50%
2. plass 30%
3. plass 20%

Vinner av FEI cup 2021 er Tonje Danielson.

Årets Ekvipasje

Prisen som er en plakett, deles ut til den ekvipasjen som sammen har flest godkjente km i løpet av sesongen.
Deles ut på Grenkonferansen.

Årets ekvipasje 2021 er Julia Amélie Bersaas Mølstre/Kashmir.

Årets Bøttebærer

Pris innstiftet i 2010. Tildeles den groom/hestepasser som gjennom sitt arbeid fortjener en ekstra påskjønnelse. Deles ut av en jury hvor vinneren av fjorårets pris er leder av juryen og som velger sine jurymedlemmer. Deles ut på Grenkonferansen. Prisen er en plakett.

Årets Bøttebærer i 2021 er Ida Marie Netlandsnes Eriksen

Bli Med! Cup

Bli Med! Cup er en cup i distanse åpen for alle barn og unge til og med 16 år. Er du interessert i Bli Med! Cupen kan du lese mer om den her. Prisen er en plakett.

Årets vinner i 2022 er Willy Eiesland Flage

Årets klubb

Ny pris opprettet i 2018. Klubbene samler poeng basert på gjennomførte stevner som arrangør. Clear round klasser gir 1 poeng pr klasse, fri fart klasser gir 2 poeng pr klasse, CEI klasser gir 3 poeng pr klasse. I tillegg får man 2 poeng ekstra for å ha NM (gjelder for stevnet, ikke pr klasse) og 3 poeng ekstra for å ha FEI-stevne. Det gis også 2 ekstrapoeng til arrangører som melder inn stevne før 31.12. Klubben som vinner får 5000 kr.

Årets Klubb i 2021 var Gyland Hestesportlag.

Miniritt Distanse

Dette er et tiltak rettet mot de yngste, men har ingen øvre aldersgrense. Hensikten er at ryttere som er for små eller for uerfarne til å starte ordinære klasser kan få mulighet til å prøve distanseridning.

Les mer om Miniritt Distanse her.

Clear Round Cup

CR-cup Distanse skal være et godt tilbud til arrangører og alle ryttere som har lyst til å prøve seg på distanse. Vinneren kåres med plakett som deles ut ved Distanse sin grenkonferanse.