Miniritt Distanse

Dette er et tiltak rettet mot de yngste, men har ingen øvre aldersgrense. Hensikten er at ryttere som er for små eller for uerfarne til å starte ordinære klasser kan få mulighet til å prøve distanseridning.

Klubber som arrangerer distansestevner kan selv velge om de vil sette opp dette tiltaket under sitt stevne. Det må annonseres senest i ryttermeldingen, fortrinnsvis i invitasjonen, om det skal være Miniritt på det aktuelle stevnet. Hvordan klubben vil organisere det er valgfritt, enten start på fastsatt tidspunkt eller noe som går gjennom hele dagen slik at ekvipasjer kan gjennomføre Miniritt når det passer for den enkelte.

Det blir laget spesielle rosetter til Miniritt Distanse som kan bestilles hos idrettsbutikken.no til fordelaktig sponset NRYF pris. Det tillates ikke annen premiering. Startavgift skal være maksimalt kr 50,- slik at klubben får dekket utgifter til rosetter og ekstra arbeid med merking og organisering.