Miniritt Distanse

Dette er et tiltak rettet mot de yngste, men har ingen øvre aldersgrense. Hensikten er at ryttere som er for små eller for uerfarne til å starte ordinære klasser kan få mulighet til å prøve distanseridning.

  • Distanse fra 1 til 5 km.
  • Ekvipasjen må ha leier på minst 16 år som hele tiden har hesten i leietau, det er ikke tillatt å ri uten leier. Leieren skal være en hestekyndig person som har god kontroll på hesten.
  • Rytter må ha godkjent ridehjelm. Rytter under 16 år må ha sikkerhetsvest.
  • Rytter kan starte Miniritt kun èn gang pr dag.
  • Hest må ha pass og godkjente vaksiner
  • Hest og utstyr må være egnet til formålet. Sal og hodelag skal benyttes.
  • Hest kan gjerne delta på en av de ordinære klassene som er på stevnet (fin oppvarming eller avskritting) men kan ikke gå Miniritt dersom den er blitt eliminert tidligere samme dag. Pausetid i ordinær klasse kan ikke benyttes til Miniritt.
  • Hest kan maksimalt delta to ganger i Miniritt samme dag dersom den starter ordinær klasse under stevnet
  • Hest kan maksimalt delta fire ganger i Miniritt samme dag dersom den ikke starter ordinær klasse under stevnet.
  • Deltakelse registreres ikke på noen ranking og er ikke en klasse etter reglementet. Det føres ikke påmeldinger og resultater i NRYFstevne. Det er ikke krav til medlemskap i klubb for rytter. Ikke krav til grunnregistrering av hest, men den må ha pass med godkjente vaksiner. Hesten skal være minimum 4 år. Det utføres ikke travprøve eller annen kontroll av hesten. Dommer kan imidlertid gripe inn dersom hesten ikke er egnet for formålet, eksempelvis uhåndterlig eller halt.

Klubber som arrangerer distansestevner kan selv velge om de vil sette opp dette tiltaket under sitt stevne. Det må annonseres senest i ryttermeldingen, fortrinnsvis i invitasjonen, om det skal være Miniritt på det aktuelle stevnet. Hvordan klubben vil organisere det er valgfritt, enten start på fastsatt tidspunkt eller noe som går gjennom hele dagen slik at ekvipasjer kan gjennomføre Miniritt når det passer for den enkelte.

Det blir laget spesielle rosetter til Miniritt Distanse som kan bestilles hos idrettsbutikken.no til fordelaktig sponset NRYF pris. Det tillates ikke annen premiering. Startavgift skal være maksimalt kr 50,- slik at klubben får dekket utgifter til rosetter og ekstra arbeid med merking og organisering.