Vannbøtter eller vannkar i stallen – hva og hvordan

Hva skal man tenke på før man plasserer drikkekar til hestene i stallen? Er det best med automatiske vannkar i stallen, eller vannbøtter slik at man bedre kan følge med hvor mye hesten drikker?

av
Rebecca Ballestad-Mender
Foto: NRYF

Av Thor Gunnar Mathisen, Stallmestern.no

Nok tilgjengelig rent vann er viktig for hestene, og på samme måte som det er viktig for oss mennesker at vi tygger maten godt før vi drikker, så er det viktig for hestene at de tygger maten. Da får de en god spyttproduksjon. Det er med andre ord bra for alt fra tenner til fordøyelsen.

Som en følge av dette er det en fordel at fôrkar/høy er i motsatt hjørne av drikkekaret. Løsningen er som regel at man da har drikkekar/bøtte mot bakveggen. En utfordring med automatiske vannkar kan da være at vannrør som er montert på yttervegg fryser. Dette kan man løse ved sirkulerende vannsystemer, isolering eller varmekabler.

Hester er ellers litt som oss – de drikker ikke alltid nok og har man et automatisk drikkekar så skal den minimum gi 8 til 10 liter i minuttet. Jo mer jo bedre. Fyller det seg saktere ser man at hestene ikke drikker nok vann.

Rent vann er en annen viktig faktor. Bruker man bøtter så skiftes gjerne vannet alltid ut, men har man drikkekar så kan rengjøringen fort bli glemt og da kan hestene stoppe helt å drikke. Daglig renhold er derfor viktig.

En siste ting er at det kan være en fordel å vite om hestene drikker nok og eventuelt hvor mye. Ved å ha automatiske drikkekar mister man den muligheten, men man kan løse dette ved å montere vannmåler før drikkekaret. På den måten kan man se hvor mye som er drukket.

Oppsummert kan man si at et rent automatisk vannkar som fyller seg fort er vel så bra som bøtter. Det gir mindre arbeid for den som må bære vann, og med vannmåler har man i tillegg full kontroll.

Relaterte artikler