Fag og fakta

Ujevnt underlag i luftegården – hva kan man gjøre?

I luftegårdene våre blir det ofte sølete. Når frosten kommer, kan underlaget bli veldig hardt og ujevnt og hestene kan lettere tråkke feil og skade seg. Her er noen tips for å unngå dette.

Illustrasjonsfoto: NRYF
av
Ekstern part

Av Thor Gunnar Mathisen, Stallmestern.no

La oss starte med regelverket og retningslinjene Mattilsynet har laget. I forskrift om velferd for hest står det at luftegårdene skal være egnet til formålet, slik at hestene ikke kan påføres skader og lidelser. Videre står det i retningslinjene til forskriften at underlaget må være egnet for hester uten for mye stein og holdes ryddet for gjenstander hestene kan skade seg på. Det må tåle den aktuelle belastningen uten å bli for mye tråkket opp, særlig når det er vått.

Dette tilsier at om man har en luftegård som blir gjørmete der hestene synker nedi, og i tillegg kan tråkke feil om det fryser til, så er ikke underlaget bra nok.

Det man da bør gjøre er å gruse opp området. Om luftegården er stor kan, man gjøre dette ved inn og utslippsområdet samt der det fôres og er vann, da det er de områdene hestene står mest på. Er luftegården liten, kan det være en tanke å gjøre det på hele området.

Hvordan man gjør det er litt avhengig av området. Er det dyrkbar mark som brukes, kan man fjerne det aller øverste laget med gress/gjørme for deretter å legge en duk med subbusmasser som pakker seg på toppen.

Ønsker man mer permanent løsning med oppbygging av pukk, subbus og topplag på et jordet, må man søke dispensasjon fra Jordloven. Er området derimot ikke dyrkbar mark kan man gjøre dette uten søknad.

Massene man bruker til topplag kommer i alle typer sammensetninger da det ikke er noen standard, men over en duk kan det være greit med en pakket subbus såle, som hestene ikke graver seg så lett gjennom. Det er også lett å møkke på et fast underlag.

Minuset er at subbusmasser drenerer dårlig slik at man bør ha ett lite fall. Om man velger å ha et lag mer løsere masser oppå kan man det, men da må man regne med at man møkker ut en del av massene.

Relaterte artikler