Fag og fakta

Sits og hestehelse

Hvordan vi sitter på hesten har stor betydning for hestens prestasjon og helse. Dersom belastningen vi som ryttere påfører våre hester er skjev, kan det føre til en asymmetri hos hesten som over tid kan resultere i halthet.

av
Rebecca Ballestad-Mender

-Alt vi påfører hesten av skjevbelastning kan gjøre hesten asymmetrisk over tid. Det kan igjen etter hvert lede til at hesten blir halt, innleder forsker og veterinær Maria Terese Engell. – Det tricky er å fastslå hva som er asymmetri og hva som er halthet. Men er asymmetrien smertebetinget, da er det en halthet.

Samhandling gjennom bevegelser

Maria har halthetsutredning som sitt fagfelt innen veterinærmedisinen. I sitt daglige arbeid på Kalneset Hesteklinikk følger hun mange hester og ryttere og jobber med forståelse for hvordan mennesket samhandler med hesten gjennom sine bevegelser. Rytteren analyseres i sin helhet, hesten likeså.

-Jeg prøver å lage segmenter ut fra kroppen, se på kroppen som om den var bygget opp av separate legoklosser. Så ser jeg på dem fra alle plan, ser hvordan legoklossene samhandler. Det samme gjør jeg med hesten, jeg ser på hvordan den beveger seg og jeg ser på hvordan den beveger seg under rytter. Det er snakk om en biomekanisk forståelse, hva er optimalt? Hvordan skal rytteren hjelpe hesten med å sette sammen klossene på den mest optimale måten i henhold til oppgaven?

Mange sitter skjevt

Noen rene fakta gir et klart bilde på størrelsen på det vi ryttere belaster våre hester med. Forskeren Christian Peham og hans team har gjennomført studier for å kartlegge hvor mye hesten egentlig bærer når vi sitter på dem.

– I skritt bærer hesten rytterens vekt ganger 1. I trav bærer den 2-2,5 ganger rytterens vekt. I galopp er det snakk om 3 til 4 ganger rytterens vekt. Sitter du skjevt, er det altså fort snakk om flere 100 kg som belaster hesten skjevt. Det er lett å forstå at hesten vil bli plaget over tid da, fastslår Maria.

En ting Maria ser ganske ofte at rytteren ikke plasserer seg midt over salen. – Bakfra ser jeg en skjevhet. Summen av rytterens vekt er ikke midt i salen som følge av hvordan rytteren posisjonerer sitt hode, bryst eller bekken.

Skjevheten får flere følger. – Dersom du over tid har en skjevbelastning, så vil også salen tilpasse seg denne skjevheten. Da blir den skjev, og det gjør det ikke noe lettere for deg å sitte rett. Derfor er det så viktig å huske på alle elementer for å få ekvipasjen til å fungere, både hest, sal og rytter må være på funksjonelle.

Relaterte artikler